V současné době probíhá v tisku, na internetových stránkách a v e-mailové poště intenzivní diskuze týkající se změny ÚP Kohoutovic v oblasti ulic Chopinova a Bellova, který má 3. 4. 2012 projednat ZMB. Změna se týká území lesa, který by se měl změnit v garážovou a parkovací plochu v rozsahu cca 1500 m2.

Tato záležitost není nová, byla projednána v komisích a RMČ v roce 2007 a schválena na veřejném zasedání ZMČ v r. 2010 a nyní byla předložena na pořad jednání ZMB. Celá, o to intenzivnější pozornost občanů je jí věnována teď, před jednáním ZMB, které ji buď schválí a stejně bude znovu projednávána v orgánech kohoutovické radnice, co se týče jejího rozsahu anebo ji ZMB na svém jednání neschválí a celá záležitost opět přejde zpět do Kohoutovic.

Už nyní je ale zcela jasné, že v celém procesu schválení nebo neschválení této změny budou mít hlavní slovo občané Kohoutovic. Je to dobře, je nutné, aby svým voleným zastupitelům dali najevo svou vůli. Je ale nutné, aby se také víc úcastnili veřejného života, pro začátek i jen tím, že navštíví zasedání ZMČ, kde se dá úcast občanů spočítat převážně na prstech jedné ruky, pokud třeba nejde o zájem určité skupiny.

Na závěr bych dodal pouze to, že i pro diskuzi o tom, zda má být vykácen kus lesa, platí určité normy chování a přístupu. Schůzky občanů se zúčastnil po informaci, že se koná, zastupitel za KDU – ČSL Ing. Martin Kyselák, který mě informoval o této schůzce a také o tom, jaké informace občanům ze své pozice poskytl. Abych byl zcela objektivní, hlasoval v r. 2010 pro návrh změny územního plánu uvedeného lesa dle materiálů, které mu byly předloženy. Ale zpět k uvedené schůzce. Byl jsem velmi překvapen, jak zkresleně prezentoval úcast a příspěvek Ing. Kyseláka např. “Bystrčník“. To přece nemáme nikdo zapotřebí, do diskuze je potřeba uvádět pouze pravdivé argumenty, ne zkreslovat příspěvek toho, kdo projevil dobrou vůli pomoci.

Předpokládám, že vůle vyřešit celou záležitost se projeví i na zítřejším jednání ZMB.

V Brně dne 2. 4. 2012
Jaroslav Suchý
předseda MO KDU – ČSL Kohoutovice