Daniel RychnovskýNávrh  ze dne 3.4.2012

1/ Proč koncepce neobsahuje základní analytická data , zejména  počty lůžek, počty pracovníků, náklady a výnosy jednotlivých ZZ a zejména vyhodnocení efektivit jednotlivých provozů ?

2/ V preambuli je  jako předpoklad dalšího fungování nemocnic uvedena provozní soběstačnost , což je jistě  na místě .V následujícím textu však není  uvedeno jak této soběstačnosti bude dosaženo a jak se navrhovaná opatření promítnou ekonomicky. Dosud  na provoz obou nemocnic město přispívá   mezi 50-70 mil. ročně. Jak tedy dosáhneme provozní soběstačnosti ?
Není uvedeno jaký rozsah zdravotních služeb hodlá nadále město Brno garantovat ?

3/ V koncepci není ani zmínka  o budoucí investiční náročnosti   ZZ v gesci města Brna.
Existuje nějaká reálná představa ? Proč zde není uvedena  ?

Budou-li nadále zachovány 2 samostatné organisace, NMB a ÚN . bude řada věcí nadále dublována. Proč nedojde ke zřízení jedné organizace ?

Pokud je postavení obou zařízení  rovnocenné, proč dochází k útlumu činnosti v NMB ve prospěch  ÚN-? Je krajně nelogické podporovat jednooborovou nemocnici  se  zastaralým vybavením na úkor víceoborové nemocnice s moderními op. sály,intenzivními provozy a novým komplementem .Proč tomu tak je ?

Proč jsme nemohli vidět  analýzu nezávislých firem, které evaluovaly činnost NMB a ÚN?
Jde o tajemství ?

Jaká je nákladovost chirurgické péče v ÚN a v NMB  ve vztahu nákladů na lůžko a den ?
Jak jsou využita lůžka ARO a JIP a jaké je jejich nákladovost.Kolik %  lůžkového fondu činí intenzivní lůžka v NMB a v ÚN ?Jak se změnila struktura ÚN poté co přestala být nadregionálním  traumacentrem ?

Je nepochopitelné, že v 5- stránkové koncepci jsou vyjmenovávány traumatologické výkony , které mají být zachováni na Polní. Už vůbec není pochopitelné, proč  má být zrušena možnost artroskopického vyšetření.  Často přichází pacienti  s úrazy kolene s hemorrhagickým výpotkem v kloubu. Je nutno odpunktovat krev a provést artroskopii. Místo aby pacient  přejel výtahem o patro výš, bude muset být odeslán  do jiné nemocnice.Úspora navíc minimální, spíše žádná.Proč se má předávat artroskopické vybavení do ÚN ?

Jak veliká úspora vznikne přesunem  pohotovostních služeb z NMB do ÚN ? Je to spočítáno ?
Proč nebyl zvolen systém příjmových služeb  střídavě NMB a ÚN?
Jak bude zajištěna chirurgická služba v NMB po 18 hod, když tam mají být přiváženi pacienti z jejího rajonu ? Jak bude zajištěna pohotovosní  chirurgická služba o víkendech ? Bude také zrušená ?

Jak jsou definovány tzv. duplicity ?
Které činnosti budou centralisovány ?
Jak konkrétně bude zajištěna kooperace v technicko- hospodářské oblasti ?

V Brně  je obecný nedostatek standardních interních lůžek. Bylo na tento fakt pamatováno v koncepci ?
Přibývá starých lidí  , kteří často potřebují akutní  interní vyšetření i v noci, proč rušíme interní  noční pohotovost v NMB a všechny nutíme čekat v ÚN na LSPP,než se rozhodne co s nimi ?Stojí to za tu úsporu a zaslouží si to zejména starší Brňané,abychom jim takto  zhoršovali dostupnost ?
Bylo provozně promyšleno zajištění interní ÚPS v NMB  pouze filtrací přes LSPP v ÚN ?

Má být zrušena LDN na Červeném kopci.Jde o zastaralé zařízení.Většina pacientů je zde pouze ležících a přes zastaralost je zde poskytována slušná  a laskavá péče.I to je důležité.
Nikde není konkrétní zmínka jak tato kapacita bude nahrazena.73 lůžek má být přesunuta na Polní, kde ale již nyní není žádný prostor navíc.Naopak dochází k redukci lůžek.
Kam tito pacienti budou přesunuti ?

Kdo má zájem o lukrativní pozemky na Červeném kopci ? Proč by nemohly dále sloužit i méně zámožným Brňanům tak jako dosud ?Staří lidé ocení stín stromů a klid oproti  panelovým nacpaným krabicím  s udušenými  plastovými okny .Myslí někdo také tímto způsobem ?

V koncepci není ani zmínka o demografickém vývoji v Brně.Již dnes je jasné, že v Brně přibývá   starých a osamocených lidí, kteří poté co se zhorší, již nemohou bydlet bez pomoci.
Jsou přijímaní na akutní chirurgická a interní lůžka a končí v LDN.Je tedy třeba zachovat lůžka LDN a jejich  návaznost na sociální lůžka.Proto by bylo vhodnější LDN na Červeném kopci spíše podpořit novou výstavbou   a dále  komfortizovat.

Nikde není zmínka co bude  s budovou po bývalé nemocnici na Kolišti. Má někdo z vedení Brna reálnou představu ? Dům dále chátrá a je prázdný.

V oblasti poliklinik má být zachován stávající rozsah služeb a je přáním aby navazovaly ambulantní služby na lůžkovou péči. Přitom má být veškerá ambulantní péče privatizována.
Pokud tomu má tak být , tak musí být reálná představa, kolik lékařů se privatizuje.Víme co bude s odbornostmi, které jsou již v důchodovém věku ? Když je chceme uchovat, máme promyšlenu návaznost ?Pokud chceme privatizovat činnost , tak musíme  zajistit podmínky, aby zde lékaři měli zájem zůstat- nabídek pronájmů je po celém Brně mnoho.Je někde popsáno, za kolik a v jakém rozsahu bude provedena oprava Polikliniky Zahradníkova ?
Původní rozpočet se pohyboval nad částku 150 mil jen za jednu z budov, které jsou obě památkově chráněny.Mají-li být zkoncentrovány služby z Bílého domu na Zahradníkovu, nevejdou se do jedné budovy.Kolik bude stát celá rekonstrukce  na Zahradníkově ulici?

Proč nikdo z ČSSD při projednávní koncepce v ZMB  3.4. neřekl ani slovo ? Přestala mít ČSSD sociální rozměr? Zůstává pouze u názvu ? Na otázky, které jsme kladli nikdo neodpověděl.Předpokládal bych, že předkladatelé  mají věci promyšlené do detaiů.
Vše bylo schváleno politickou  silou hlasů.

MUDr Daniel Rychnovský