Daniel RychnovskýPosledních pár let se dějí kolem slavné Arnoldovy vily a mateřské školy, která je ve zmíněné vile umístěna, divné věci.
Zřizovatelem mateřské školy je samozřejmě příslušná městská část – v tomto případě Brno-sever, a proto by mělo být normální, že se její představitelé budou o svou mateřskou školu dobře a hlavně průběžně starat, zdá se však, že opak je pravdou. Co mě opravňuje k tomuto názoru? Ještě v době, kdy jsem působil na velké radnici jako náměstek pro oblast sociálně-kulturní, jsem měl možnost se s  problémem této MŠ seznámit a vím tedy, že ze strany městské části bylo postupováno ve věci zajištění oprav budovy podivně laxně, jako by ani nebyl zájem, aby v ní mateřská škola mohla dále působit. Jistě, není žádná legrace najít v rozpočtu dostatek prostředků na velké opravy, ale v tomto případě, jako by ani nebyla vůle zajistit opravy nejnutnější a nejpotřebnější a ty větší rozplánovat do více let, tak, jak by to udělal asi každý rozumný hospodář, vědomý si svých reálných možností. Nic takového se ale v průběhu let nedělo. A tak dnes dochází k tomu, že se městskou částí zaplacený odborník na statiku vyjadřuje, jakoby měla budova každou chvíli spadnout dětem na hlavu a další odborník, tentokrát na elektroinstalaci, se tváří, jako by měly maličkosti, které je možné jednoduše odstranit, způsobit fatální a nenapravitelné škody. Najednou je tu havarijní stav, který nekompromisně velí školku z budovy vystěhovat.

Proč ale věci došly, či spíše byly ponechány, aby došly, tak daleko? Nezbývá než se ptát, jestli ve skutečnosti nejde o něco úplně jiného?

Ona by totiž taková budova, na tak atraktivním místě (v těsné blízkosti vily Tugenhadt) a s takovým pozemkem, v blízkosti centra města, mohla přece sloužit i úplně jiným a finančně mnohem zajímavějším účelům, než je péče o malé děti.

Nedávno jsem varoval před možnou snahou zlikvidovat Léčebnu dlouhodobě nemocných na Červeném kopci a připravit tak desítky starých lidí o místo, kde tráví podzim svého života, dnes varuji znovu. Tentokrát před možnou likvidací jedné z nejstarších mateřských škol ve městě Brně, která dobře plní své poslání připravovat své malé klienty na začátku jejich života k dalšímu vzdělávání. Měl jsem možnost přesvědčit se, že tento úkol plní personál školky na jedničku. Nebuďme lhostejní a dávejme dobrý pozor na to, co se děje kolem nás – možná tak nejen odhalíme, kdo a proč, některé věci koná, ale také, že některým věcem je včasným zásahem možné zabránit.

Nejen rodiče dětí, kterých se celá věc bezprostředně týká, mají právo vědět, co městská část zamýšlí a jaké plány s Arnoldovou vilou mají ti, kteří drží v rukou moc. Pokud si na tuto budovu a pozemek někdo „brousí zuby“, neměli bychom tomu jen mlčky přihlížet.