Výbor místní organizace KDU-ČSL v Brně – Kohoutovicích Vás zve na členskou schůzi
v neděli 22. dubna 2012 od 17.00 hodin do Domku Svaté rodiny, Bašného 40.

Na schůzi se budou vybírat členské příspěvky na rok 2012 (160Kč).

Program členské schůze:

1. Zahájení
2. Dovolba orgánů MO (volba druhého místopředsedy, volba hospodáře)
3. Zprávy z vrcholné politiky
4. Aktuální informace z Kohoutovic, anketa členů MO
5. Diskuse, dotazy, podněty a připomínky
6. Usnesení
7. Závěr schůze

Občerstvení zajištěno!

Srdečně Vás zvou všichni členové výboru MO KDU-ČSL Brno – Kohoutovice.


Místní organizace KDU-ČSL Brno – Kohoutovice
Bašného 40, 623 00 Brno
web: kohoutovice.kdu.cz    mail: kohoutovice.kdu@gmail.com