Výběrové řízení na ředitele vyvolalo na gymnáziu na Slovanském náměstí bouřlivé reakce. Největším kritikem postupu výběrové komise je současný ředitel, podle kterého ovlivnili volbu odboráři.

BRNO V gymnáziu na Slovanském náměstí je rušno. Učitelé vyhodnocují výsledky přijímacího řízení a zároveň se tu zrovna maturuje. A do toho jmenoval kraj i novou ředitelku školy Ilonu Kopeckou. Vedení gymnázia převezme po Josefu Filoušovi, který průběh výběrového řízení ostře kritizuje.

V otevřeném dopisu adresovaném jihomoravskému hejtmanovi Michalu Haškovi upozorňuje Filouš na to, že výběr nového ředitele je zmanipulovaný a výsledek neodpovídá původně stanoveným kritériím.

„Bavil jsem se o případu s různými odborníky ve školství. Potvrdili mi, že pokud by byly jedinými dvěma kritérii odbornost kandidáta a úroveň projektu, pak by jednoznačně musel vyhrát Jiří Dittrich,“ připomněl ředitel.

Současný zástupce ředitele Dittrich se ale se svým projektem umístil až na posledním třetím místě. V pořadí druhý byl v konkurzním řízení Martin Císař. Filouš proto upozornil na některé, podle něho podivné skutečnosti výběrového řízení.

„Členové konkurzní komise byli jmenováni až po zveřejnění jmen všech tří kandidátů. Je to proti duchu zákona, podle kterého má být komise ustavena třicet dnů před konáním konkurzního řízení,“ uvedl Filouš. A vadí mu, že Kopecká ve svém konkurzním projektu dostatečně neřeší financování a udržení Anglického gymnázia, které škola nabízí.

„Čtyřletý studijní obor navštěvuje více než sto studentů. Je to navíc jedna z mála možností středoškolského vzdělávání pro cizince,“ doplňuje ředitel.

Jeho nástupkyně Kopecká se nařčení brání. „Projekt Anglického gymnázia samozřejmě nechci zrušit, ale naopak zapojit do práce na něm více pedagogů.“ Na rozdíl od zbylých dvou kandidátů na ředitele ale Kopecká zatím nezveřejnila svou koncepci řízení školy.

Jakýkoliv vnější vliv na řízení popírá i náměstek jihomoravského hejtmana Stanislav Juránek. „Všechno proběhlo podle zákona. Na zrušení Anglického gymnázia samozřejmě nemá zájem ani kraj. Každá škola musí mít něco, čím se od ostatních odlišuje,“ poznamenal Juránek.

O nezvolení Dittricha rozhodli podle Juránka i autoři takzvané „černé odborové listiny“.

„Jednalo se o seznam uchazečů o post ředitele školy, kteří jsou nepřijatelní pro výkon této funkce. Viděl jsem ji na vlastní oči,“ popsal ředitel.

Existenci seznamu ale odmítl šéf jihomoravských školských odborů Petr Holánek. „Někdy se divím, jakou moc odborům lidé přisuzují. Jednání ředitele gymnázia ale tentokrát považuji za neprofesionální, “ bránil se Holánek.

***

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – Brno

24.5.2012    Mladá fronta DNES    Strana 2    Brno

Tereza Cajthamlová