Přijměte srdečné pozvání na letošní Mladé hody!
V sobotu 2. června bude Společenství křesťanské mládeže ve spolupráci s RMČ Brno-Kohoutovice pořádat již 10. Mladé hody. Ve 13.30 proběhne požehnání hodovníkům v kapli Sv. Rodiny a pan starosta udělí krojovaným hodové právo. Bude následovat tradiční průvod po Kohoutovicích, během kterého stárci vyzvednou své stárky. Zastávky budou na ulici Bašného, Bellové a na Žebětínské. Ani letos nevynecháme Dům s pečovatelskou službou na Bellové. Průvod bude zakončen v 17.00 před zdravotním střediskem vystoupením dětského tanečního souboru Slavíček a Moravskou besedou v podání krojovaných stárků a stárek. V 19.00 začne hodová zábava kolem restaurace Montana, kde bude k tanci a poslechu hrát kapela Silvanka. Pozvánku a další informace naleznete na www.hody.kaplekohoutovice.cz.

Přijďte si i Vy s námi zatancovat, zazpívat a poveselit se, těšíme se na Vás!
Za krojované Pavel Zrnečko a Anna Kiliánová

Pozvánka

Trasa průvodu: