Vrátit církvím majetek, který jim byl ukraden, by bylo spravedlivým činem a spravedlnost je jednou z křesťanských ctností. Proto se v české a moravské společnosti může ještě podařit potkat nějaké příznivce církevních restitucí. Ovšem zkuste najít někoho, kdo se domnívá, že církve budou umět s restituovaným majetkem hospodařit. Většina lidí začne rozhazovat rukama, vzdychat, krčit rameny a diskuse končívá konstatováním, že to je úplně jiná otázka a že se nejedná o důvod, proč by se majetek církvím neměl vracet. Samozřejmě, že obava o osud restituovaného majetku není důvodem k odmítání restituce. Ale čím to je, že se církvím a i té největší, katolické církvi, během dvaceti let nepodařilo přesvědčit občany České republiky o tom, že je lepší majetek vrátit církvím, než jej nechat státu? A čím to je, že ani věřící lidé nejsou přesvědčeni o tom, že se vrácený majetek církvím nerozkutálí a nerozkrade? Jsou nějaká pravidla, jejichž zachovávání by zaručilo řádné hospodaření s církevním majetkem?
Odstrašující případy jsou známé. Ve Slovinsku dopadly církevní restituce tak, že slovinská katolická církev se během několika let enormně zadlužila, což vedlo dokonce k odstoupení mariborského arcibiskupa. Na Slovensku se odhaduje, že církve již nemalou část navráceného majetku pozbyly.

Následováníhodný příklad uchování hodnoty rozsáhlého majetku nám může poskytnout Velká Británie. Majetek Britské koruny, The Crown Estate, je spravován dlouhodobě a dobře. Jaká jsou pravidla jeho správy? Na prvním místě stojí absolutní transparentnost. Nevidomý právník Ondřej Závodský volal na stránkách prvního květnového Katolického týdeníku po průhlednosti církevního hospodaření. Není sám, kdo ví, že naprostá transparentnost je nutnou podmínkou dobrého hospodáře. Bez transparentnosti není možné majetek řádně spravovat. Průhlednost nechrání jen hodnotu majetku. Transparentnost chrání hlavně toho, kdo majetek spravuje.

Toho všeho si je britská koruna dobře vědoma. Všechny informace a všechny smlouvy jsou na internetu. Každoročně je zveřejňována výroční zpráva, ve které je možné dohledat cokoli. Každý se na vše může podívat a každý může navrhnout výhodnější řešení. Nikdo nemůže správce majetku osočovat z toho, že něco zamlčuje, něco tají, něco nevýhodně či korupčně pronajímá či prodává. Záměr něco prodat či pronajmout je vždy v předstihu zveřejňován a každý člověk na světě se k němu může vyjádřit.

Jsou ještě další pravidla správy majetku britské koruny. Majetkem nesmí být ručeno. Investovat lze pouze do nemovitostí a pouze na britských ostrovech. Dokonce i investice do britského státního dluhu je považována za rizikovou. Výše uvedená pravidla mohla hospodářskou situaci slovinské církve zachránit. Bohužel se tak nestalo.
Pokud někdo říká, že situace českých církví je jiná než britské koruny, pak nemá pravdu. Proč bychom se neměli poučit? Měli bychom naopak hned začít. Ať už toto kolo restitucí dopadne jakkoli, zprůhledněme ihned hospodaření naší církve a stanovme přísná pravidla. Neexistuje žádný důvod, proč by hospodaření farností a diecézí nemělo být průhledné. Kdo jiný než církev by měl jít v našem státě příkladem? Kdo hospodaří průhledně a dobře s málem, bude schopen hospodařit průhledně a dobře i s miliardami. A jsem pevně přesvědčen, že pokud lidé uvidí, že církev hospodaří transparentně a efektivně, přibudou i příznivci církevních restitucí.

Jan Čižinský, autor je hospodářský historik, člen KDU-ČSL
Katolický týdeník 29. 5. – 4. 6. 2012, Perspektivy s. II,