Srdečně zveme všechny zájemce na přátelské setkání s Eliškou Wagnerovou – kandidátkou do senátu za Stranu zelených, bývalou soudkyní a místopředsedkyní Ústavního soudu ČR.

Moderované setkání otázek a odpovědí proběhne ve čtvrtek 14. 6. 2012 od 19.30 v Kohoutovicích v restauraci Na Trati, Libušina třída 25 (konečná zastávka trolejbusu 37). Na místě si bude možné zakoupit občerstvení.

Na setkání se těší Eliška Wagnerová a pořadatelé.

Za pořadatele Miroslav Klíč
miroslav.klic@veronica.cz

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D

Eliška Wagnerová (*1948) ukončila studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v r. 1974. Po dobu jednoho roku pracovala jako podniková právnička, poté až do roku 1982 jako advokátka. V r. 1996 získala na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vědecko-akademický titul Ph.D. v oboru politologie.

V r. 1982 odešla do exilu. V SRN pracovala jako žurnalistka a poradkyně pro čs. právo. V roce 1993, po čtyřletém pobytu v Kanadě, se vrátila do ČR a začala pracovat jako asistentka soudce Ústavního soudu ČR.

Od r. 1996, kdy byla jmenována soudkyní, působila na Nejvyšším soudu ČR. V r. 1998 byla jmenována prezidentem republiky předsedkyní Nejvyššího soudu ČR. Od r. 1994 do r. 1999 vyučovala ústavní srovnávací právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2004 vyučuje tento obor na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2002 je náhradní členkou Benátské komise, poradního orgánu Rady Evropy. V březnu 2002 byla prezidentem republiky jmenována soudkyní a místopředsedkyní Ústavního soudu ČR. Je členkou vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Zdroj: Wikipedie