Květnové vydání žebětínského občasníku otevírá článek o kanalizaci. Po kompostovací mánii – kanalizace. Mají v tom Žebětíně ale divné choutky.

Na straně 6 najdete rozhovor s baletkou Jitkou Doležalovou, spousta různých pozvánek na akce a na straně 12 fejeton Františka Zacharníka o spaní. Pak zase pozvánky a konec.

Nejnovější číslo Žebětína žije si stáhněte z www.zebetin.cz.

Zdroj:http://www.bystrcnik.cz/?p=19257