Opravy bystrckého kostela sv. Janů mohou konečně  začít. Farnosti se podařilo získat další peníze i vyřídit potřebná povolení.

Římskokatolický kostel svatého Jana Křtitele a Jana Evangelisty se nachází v Bystrci na náměstí 28. dubna. Za svou historii byl několikrát přestavován, v 19. století pak podstatně rozšířen. Ve druhé polovině 20. století byly prováděny opravy na fasádě i dalších částech kostela a byly zrekonstruovány varhany.

Na nynější opravu kostela bude zapotřebí bezmála jeden milion korun. V dubnu, kdy záměr opravit kostel farní úřad oznámil, měla farnost k dispozici jen 364 tisíc. Věřící však věnovali další peníze; na opravy kostela je tak nyní k dispozici už více než půl milionu.

„Na účtě je po mimořádné sbírce a osobních darech asi 550 tisíc korun,“ oznámily stránky bystrcké farnosti. Úspěšně probíhají i přípravné práce a vyřizování povolení: “Minulý týden bylo vydáno závazné stanovisko od památkářů, protokolárně převzaty sítě a komunikace kolem kostela a při kontrolním dnu 18. 6. odsouhlaseny technologické postupy opravy vitráží a pláště kostela.“

Během následujících dvou týdnů začnou restaurátoři opravovat vitráže v presbytáři, rozběhne se i výroba nových oken. Oprava hromosvodu  probíhá již nyní.

Ne vše se však daří zcela hladce: „Nastaly nám komplikace se zednickými pracemi, protože přislíbená firma nám je na poslední chvíli odřekla a zatím se nám nedaří sehnat další,“ uvedl web farnosti.

Kdo by chtěl na opravu bystrckého kostela sv. Janů ještě přispět, může tak učinit osobně v kostele nebo bankovním převodem na účet: 1341620309/0800 (VS 16172012).

Zdroje: faby.cz, stránky bystrcké farnosti, WikipedieBystrčník, www.bystrcnik.cz