Jihomoravské školy a školská zařízení budou mít do prázdnin nové ředitele, konkurzy na jejich místa, nařízená novým zákonem, jsou z větší části úspěšně ukončeny. Většina ze současných ředitelů přitom své posty obhájila, šanci ale dostaly i nové tváře. Kraj v současnosti ovšem také řeší klesající počty studentů, říká náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Pane Juránku, jak pokračují konkurzy na ředitele jihomoravských středních škol a školských zařízení?

Pohovory s uchazeči o pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení začaly 16. dubna a byly ukončeny 22. května. Ke dni 17. května bylo jmenováno již 100 ředitelů, z toho 80 ředitelů svou pozici obhájilo. Jmenování ředitelů bude pokračovat na schůzi Rady JMK dne 31. května (po uzávěrce tohoto vydání, pozn. red.), po níž by už měla být převážná většina ze 150 pracovních míst ředitelů obsazena. Do výběrových řízení se přihlásilo celkem 309 kandidátů. O ředitelské místo se v drtivé většině ucházeli stávající ředitelé, z nichž také většina z nich svoji pozici obhájila, velmi často i proto, že nebylo s kým soupeřit. Šanci ale dostávají i nové tváře. Myslím, že mohu říci, že po organizační stránce se výběrová řízení podařilo zvládnout dobře.

* Proč se konkurzy vůbec konají?

Není to tak, že by školy nutně musely mít nové vedení. Rozhodně nebyl důvod měnit ředitele za každou cenu, zvláště ty zkušené a kvalitní. Museli jsme ale vyhovět novele školského zákona platné od 1. ledna tohoto roku. Legislativní novinka zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou – šesti let. Zároveň řeší v přechodných ustanoveních postavení ředitelů, kteří byli jmenováni podle znění školského zákona účinného do 31. 12. 2011. Ředitelům škol a školských zařízení, kteří ve své funkci působili nepřetržitě déle než šest let, končí podle tohoto ustanovení výkon funkce dnem 31. července 2012. Nastavit objektivní kritéria výběru jen některých ředitelských míst, na který by měly být vypsána konkurzní řízení, by bylo velmi složité. Rada Jihomoravského kraje proto rozhodla o vypsání konkurzních řízení na všechna pracovní místa ředitelů. Kvůli nejasnosti výkladu zákona jsem podal v Senátu návrh, který by tuto „vadu“ odstranil. V Senátu návrh prošel, ale Poslanecká sněmovna jej zamítla.

* Jak se jihomoravské školy potýkají s klesajícím počtem studentů?

Až do roku 2017 bude v Jihomoravském kraji končit povinnou školní docházku méně než 10 tisíc žáků a ani v roce 2020 jich nebude 11 tisíc. Do středních škol tedy vstupují velmi slabé populační ročníky (až do roku 2008 přitom končilo povinnou školní docházku v našem kraji mezi 13–14 tisíci žáků), proto se počet prázdných míst ve třídách středních škol v Jihomoravském kraji stále zvyšuje. V současné době jsou střední školy zaplněny v průměru jen ze 75 procent a vyhlídky do budoucna vůbec nejsou optimistické. Z tohoto důvodu přistoupil Jihomoravský kraj v loňském roce k poměrně zásadním optimalizačním krokům. Prvním bylo omezení nabídky středních škol o dva tisíce míst. I přesto zůstaly na školách stovky volných míst. Dalším krokem bylo rozhodnutí o sloučení 30 škol do 15 subjektů. Čtyři sloučení byla realizována již k 1. 1. 2012, deset nových školských subjektů vznikne k 1. 7. 2012 a jedno sloučení se uskuteční k 1. 7. 2013. Při zpracování optimalizačního projektu jsme se snažili velmi dbát na to, aby zůstala zachována rozmanitost nabídky studijních oborů.

* Jak zvládají jihomoravské školy státní maturity?

Zavedení nové maturitní zkoušky, která se člení na školní a společnou část, je pro školy velmi náročné po stránce organizační a administrativní. Zatím však nemáme ze škol informace o žádných závažnějších problémech, které by v souvislosti s realizací nového modelu maturitní zkoušky vznikly (stav v době uzávěrky tohoto čísla Listů JM).

***

Jihomoravský kraj dlouhodobě investuje do rekonstrukcí školních budov, cílem těchto investic má být především snížení energetické náročnosti objektů a tím pádem i nižší provozní náklady. Probíhající investiční akce: Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 – „Projekt revitalizace“ Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735 – „Snížení energetické náročnosti objektu“ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno-Bosonohy, Pražská 38b – „SOŠ a SOPU stavební Brno-Bosonohy – snížení energetické náročnosti objektu“ Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 – „Dětský domov Vídeňská – rekonstrukce objektu“ Nejdůležitější připravované investiční akce: Mateřská škola speciální, Zkladní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 – „Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí a zateplení budovy školy – II“ Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7 – „Dokončení obnovy vnějšího pláště 1. nádvoří, obnova pláště 2. nádvoří, vč. rekonstrukce podlahy tělocvičny“ Střední škola a Střední odborné učiliště André Citroena, Boskovice, nám. 9. května 2a – „Rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově školy, u tělocvičny a bazénu“

7.6.2012 Listy jižní Moravy Strana 2 (red)