Tento týden se náměstek hejtmana Pardubického kraje za KDU-ČSL a člen ELS Roman Línek zúčastnil jako člen delegace vedení Výboru regionů jednání o budoucnosti regionální politiky. Konalo se na pozvání maršálka Mazovieckého vojvodství, které zahrnuje území s asi pěti miliony obyvatel včetně hlavního polského města. Ústředním tématem všech jednání byla koordinace společného postupu přípravy, zaměření a fungování evropských fondů v období po roce 2014, který se nyní ve všech institucích EU, ale i na národních úrovních finalizuje.

„Jednoznačně jsme se shodli jak s regionálními reprezentanty, tak s oběma členy polské vlády, že i v dalším plánovacím období EU musí být dostatek finančních zdrojů na dobudování infrastruktury, a to zejména dopravní. Řešeny musí být potřeby rozvoje regionů a v tomto ohledu bude Polsko, ale i Výbor regionů postupovat společně a prosazovat tuto linii i na vrcholových summitech EU,“ řekl Roman Línek.
Polskou vládu na jednání zastupoval vicepremiér Waldemar Pawlak, který je odpovědný za ekonomiku a ministryně pro regionální rozvoj Elizbieta Bienkowska.
„Osobně mi připadalo, že spolupráce polské vlády a reprezentantů polských vojvodství je daleko užší a prospěšnější, než se to zatím daří u nás. Je ale beze sporu, že zájmy polských i našich regionů a obou národních vlád by měly být v budoucnosti velmi blízké a měli bychom umět tyto zájmy v Evropské unii společně co nejlépe prosazovat,“ uzavřel Línek.