Daniel RychnovskýDaniel Rychnovský vyjádřil za brněnskou KDU-ČSL názor na platby za primáře a odborné lékaře:  „Beru to jako ukvapené a nesystémové rozhodnutí, kde se míchají dvě věci – privátní sektor a veřejný sektor.  Celá koncepce má slabá místa, chybí jakákoliv pravidla – jak bude primář zjišťovat, kterému lékaři zaplatit a kterému ne? Jak určí, který je dobrý lékař a který ne?

Jak rozlišit případy, který je skutečně naléhavý? Bude mít člověk, který si připlatí a do nemocnice přinese více financí přednost před starým pacientem s komplikovaným onemocněním?

 

Takový podstup a takové praktiky zásadně odmítám, je to jeden z příkladů nesystémovosti, populárního opatření, které ale nevede ke zkvalitnění péče ani k větší zodpovědnosti lékařů,“ říká chirurg Rychnovský a dále pokračuje:  „Je řada slušných lékařů a primářů, kteří milují svůj obor a dělají to, protože jsou zodpovědní.  Koncepce, jak ji navrhuje vláda, nepodporuje jejich přirozenou touhu nezištně pomáhat – tyto vlastnosti, dělat svou práci zodpovědně a nezištně se dnes ze společnosti již pomalu vytrácejí a vláda spíš podporuje ty, kteří budou chtít pomoci jen za velký obnos. Takové rozhodnutí považuji nejen za nesystémové, ale i krajně nezodpovědné vůči dalším generacím“.

Dále Rychnovský upozornil na alarmující situaci např. v Praze Podolí, kde si za porod se svým lékařem určili 45 tisíc – tím naprosto demotivují další rodiče, zejména z běžných vrstev.

Ke zdravotnické koncepci v městě Brně se předseda brněnské KDU-ČSL vyjádřil: „Jsem zklamán, že je absencí jakékoliv diskuze nad kroky, které Brno připravuje v této oblasti. Klub kdu nebyl ani jednou osloven, zastupitelé jen dostali papír s již hotovou koncepcí.“ Rychnovský se již v březnu hlásil o vysvětlení, dal několik podnětů a dotazů a nebylo mu nikdy odpovězeno. Interpeloval znovu po květnovém zasedání – zatím do dneška nedostal žádnou odpověď. Už začínají kroky, které hodlají značně omezit zdravotnictví v Brně. Jak ambulantní, tak lůžkový sektor, tak léčebnu dlouhodobě nemocných.

Dále se Rychnovský vyjádřil k předložené koncepci města Brna ohledně zdravotnictví: „Zdravotnická Koncepce města Brna je naprosto neúplná, nekompletně připravená. Nemocnice současně potřebují v Brně 53 milionů korun. Tato částka má být hrazena z pojišťovnictví. S dotacemi město Brno nadále nepočítá. Velká investice bude potřeba v Úrazovce, na dotaz, jak to bude s Poliklinikou na Zahradníkové – bylo zodpovězeno na zastupitelstvu, že vše bude zprivatizováno. Koncepce je tak pouze esejí, co by se nám líbilo, nikoliv jakýmkoliv jasným návrhem , jak se bude věc skutečně řešit,“ říká s povzdechem  Daniel Rychnovský.

V neposlední řadě se zmínil Rychnovský, který byl předchozím ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří o tristní situaci v této nemocnici s 250. letou tradicí. Za jeho působení se podařilo nemocnici kompletně zrekonstruovat a vybavit nejmodernějšími zařízeními tak, aby nemocnice plnila funkci samostatné léčebné jednotky a to jak v oblasti chirurgie, se vším, co k tomu patří, včetně kvalitního operačního systému, tak v oblasti interny a gynekologicko-porodnického oddělení s veškerým potřebným zázemím.

„Proč utlumují uměle provoz v Nemocnici Milosrdných bratří, která je výborně vybavená?“ ptá se doktor Rychnovský.  „Na chirurgickém oddělení jsou zrušeny všechny noční  pohotovostní případy a vše je přesměrováno na Úrazovou nemocnici. Pacienti z Nemocnice Mil. bratří tak budou muset chodit ve vážnějších případech (být dováženy) do úrazové nemocnice, což je pro pacienty tristní, přímo to může ohrozit jejich životy. Už to, že budou muset pacienti čekat třeba osm hodin v úrazové nemocnici je nelogické, když u nás nechybí kompletní vybavení a zatím ani odborníci“, diví se Rychnovský.

V nemocnici nechají ARO, nechají chirurgické ambulantní oddělení i porodnici, ale k naléhavým případům budou muset jezdit nebo být sváženi pacienti jinam. Situaci nepomůže ani odchod některých lékařů.

„Jde o snížení erudice lékařů  – lékař, když nevidí perspektivu v té nemocnici, spíš je nakloněn odejít jinam.  1. ledna již odešel bývalý primář, na rentgenu odešla primářka – kvalitní erudovaný radiolog – těch je velice málo, a už dali výpověď i někteří další pracovníci, počet pracovníků na radiologii klesl tak na 50%“. Rychnovský k tomu ještě dodává: „Má se úplně zrušit i Léčebna dlouhodobě nemocných na Červeném kopci. Brno se skutečně snaží tuto nemocnici ochromit, utlumit a destabilizovat. Je v tom záměr? Jde vedení Brna o postupné jakoby samovolné zrušení Nemocnice Milosrdných bratří?“

Rychnovský již dříve navrhoval sloučení obou nemocnic (Úrazové a Milosrdných bratří) do jedné, kde by nebylo zdvojení (dublování) zdravotnických zařízení a oddělení, ale spíš by se mohla každá nemocnice zaměřit na určitá odborná pracoviště a ta rozvinout a vylepšit, ale nerušit návaznostní oddělení s tím, že „pokračování“ je jinde. Takový postup je skutečně nelogický a brňák se může jen ptát: co zatím vlastně vězí?