Seminář u příležitosti zápisu myslivosti na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky se uskutečnil pod záštitou senátora Petra Šilara 14. června 2012 v krásném prostředí Rytířského sálu Valdštejnského paláce. S hlavními referáty vystoupili propagátor myslivecké kultury Oldřich Tripes, předseda Klubu sokolníků ČMMJ Petr Zvolánek a velmistr Řádu sv. Huberta Jan Votava. O vznikajícím soupisu mysliveckých památek hovořil Jiří Kasina a účastníky konference pozdravil také předseda ČMMJ Jaroslav Palas. V těle článku naleznete fotografie z konference. 

Martin Horálek