Žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob

Na základě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byla spuštěna nová funkcionalita na Czech POINTu. Jedná se o vydání výpisu z Rejstříku trestů pro právnickou osobu. Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Správní poplatek za vydání výpisu je ve výši 100 Kč.

www.czechpoint.cz