Mateřská škola Laštůvkova  nabízí poslední volná místa na příměstském táboře s keramikou  pro děti od 6 do 12 let. Čeká Vás týden plný keramického tvoření, her, zábavy, soutěží a výletů. Těšíme se na známé tváře i nováčky!

Tábor se koná v Mateřské škole Laštůvkova 57/59, Brno-Bystrc, od 20. do 24. srpna, vždy od 8-8:30 do 16:30 hodin. Cena 1 200,- Kč zahrnuje dopolední a odpolední svačinu, oběd, pitný režim, výtvarný materiál – hlína, glazury, energie – mj. výpal v keramické peci, odměny pro děti, 1-2 setkání v září (zdobení a glazování výrobků).

Program (přesný program budeme vědět až v den nástupu, bude přizpůsoben složení dětí a počasí):

  • rukodělná činnost – keramika – v naší dílně
  • výlet
  • sportovní aktivity, soutěže
  • tematická hra
  • návštěva muzea, Zoo
  • letní den s koupáním, atd.

Přihlášku lze stáhnout z webových stránek www.mslastuvkova.ic.cz nebo vyzvednout osobně ve třídě „C“ mateřské školy. Podrobnější informace najdete na www.mslastuvkova.ic.cz/tabor.htm.

Těšíme se na spolupráci a věříme, že Vaše děti s námi prožijí příjemné prázdninové dny.

Alena Majerová
vedoucí tábora