Níže předkládáme celkový přehled řešených přestupků ve městě Brně podle jednotlivých MČ. Je pěkně vidět jak jsou na tom Kohoutovice. Zdroj: Ročenka Městské policie za rok 2011.