Tak se nám úspěšně z pracovišť úřadů práce stává kontaktní místo České spořitelny. Klienti začínají dostávat tzv. sKarty. A proč neposkytnout servis bankovnímu domu. Jistě z toho státu odvede poplatky, nebo ne? Zaměstnanci úřadů práce klientům zřídí konta, vydají karty a banka si přijde k desítkám miliard, které následně přerozdělí. Myslím, že to je vyvážená dělba práce.

Druhým krokem zůstává jak s těmi kartami zacházet. Jak nejlépe takový produkt prodat. Tak třeba se vybere skupinka zdatných a šikovných klientů. Řekněme matek na mateřské dovolené. Těm se vše vysvětlí a ony, byť stigmatizované kartou a dané na rovinu touto kartou s lidmi kteří se cíleně práci vyhýbají, nebo zneužívají dávek, ji uvedou do života.

A jak kartu používat. No k tomu se přece vytiskne brožurka a člověče – starej se. Jak zaznělo na jednom semináři:“Úřad práce přeci není školka, aby se staral.“ A ti méně zdatní – ať si nějak poradí. A nebo ne. Co třeba zkusit model, že je pošleme na sociální odbory, ať jim vysvětlí jak s kartou zacházet. Že jim to bere čas, který by měli věnovat smysluplnému šetření v terénu, kontaktem s klientem a skutečné sociální práci? To není důležité. Přednější je suplovat činnost banky a vysvětlit jim tento bankovní produkt dopodrobna.

Dovedete si to představit, získat takový obchod? To je paráda – za státní peníze vám státní zaměstnanci dělají dealery vašeho zboží. Prostě skvělé. A těch nových bankovních účtů!

Pravda, můžete si nechat peníze automaticky převádět na svůj účet, ale proč tedy to celé a proč neposílat rovnou. K čemu tento mezikrok?

Účty, které nejsou potřeba. Pravda, jsou tací, kteří potřebují kontrolu jak hospodaří s penězi, které v dávkách dostávají. Ale co třeba zdravotně postižení? Jim to přemýšlí, jen mají omezení např. v pohybu a peníze z bankomatu si ani při dobré vůli nemohou vyzvednout. Plně chápu, že nemají potřebu si sjednávat osobu, která jim pro peníze zajde. A přitom současný systém složenek byl funkční a klientům vyhovoval. Potřeby klienta? Koho to na MPSV vedené ministrem Drábkem a náměstkem Šiškou zajímá? Cožpak je tu ministerstvo pro lidi?

No a abych nezapomněl ještě na ty sKarty. Zavedení karet přes šikovné klienty se zhodnotí jako dobrý počin a pustí se dál. Dlouhodobě se tomuto kroku nedá vzdorovat, protože ať už chcete nebo ne, jestli chcete pobírat dávky, stanete se klientem České spořitelny. Že se to zdravotně postiženým nelíbí? Nevadí, nechají se až na konec a karty se jim dají jako posledním. Snadno se řekne – všichni už ji mají a vy stále děláte problémy. V médiích se patřičně zdůrazní úspory (o kterých stále více pochybuji), a klady a počká se, až téma mediálně „vyšumí“.

Jsme v situaci, že už vůbec nejde o klienty, ale o obchod. Firmy s akciemi na doručitele realizují obchody, banka má nové zákazníky. A zdravotně postižení? O ty tady vůbec nejde. Ti už to přeci nějak vydrží, nebo ne?

 

Zdroj: http://janbartosek.blog.idnes.cz/c/281961/MPSV-rezignovalo-na-socialni-praci.html