Když se 4. května zde na webu KDU-ČSL objevil článek „Vylosujte si byt“ , předpokládal jsem, že o startovací byty v budově bývalého Juventusu, Stamicova 11, bude obecně v Brně veliký zájem a losování žadatelů bude nutností. Ale opak se stal pravdou. V původním dokumentu na úřední desce „Nabídky startovacích bytů“ byl termín podání žádostí do 29. 6. 2012. Do této doby se na Magistrátu města Brna přihlásili jen 4 žadatelé, přitom volných bytových jednotek je celkem 44.Zajisté jednou z příčin budou, dle mého názoru, přísná kritéria žadatelů. Zejména potom podmínka „čistý měsíční příjem alespoň jednoho z manželů dosahuje minimálně 0,8 násobek průměrné hrubé mzdy v České republice vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí rok, tzn. 19 455,- Kč“ Kdo z absolventů ihned dosáhne na průměrnou mzdu? Vždyť i Masarykova univerzita v Brně uvádí ve statistice průměrný nástupní plat absolventa 22 887Kč. I další z podmínek „každý z manželů má uzavřenu smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou ve výši minimálně 200 000,- Kč/na jednu smlouvu“ je dle mého názoru zbytečně přísná. Rozumím potřebě vlastníka (město Brno) mít poctivě platící nájemníky, ale tato kritéria se mi zdají opravdu přehnaná. Vždyť 200 000 Kč na stavebním spoření lze za 5 let naspořit i s nižším čistým příjmem jednoho z manželů. Ale možná je nakonec malý zájem jen proto, že o této nové formě bydlení mladí nevědí.

19. července t.r. Magistrát města Brna zveřejnil nabídku (odsouhlasenou Radou města Brna 18. 7.), ve které snížil počet bytů k dispozici z původních 44 na 42 a prodloužil termín přihlášek do 31. 8. 2012.
O této skutečnosti informovala také média, např:
ČT24 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/186387-projekt-startovacich-bytu…..
Brněnský deník http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/startovaci-byty…..
centrumnews.cz http://www.centrumnews.cz/zpravodajstvi/o-startovaci-byty……

Od roku 2011 jsem členem Bytové komise Rady městské části Brno Kohoutovice a vím, že chtít bydlet v obecním bytě v Kohoutovicích je běh na dlouhou trať. V současné době je v pořadníku MČ Brno Kohoutovice kolem 230 žadatelů o obecní byt a ročně se přidělí pouze kolem dvou desítek bytů.

Proto lze všem mladým manželským párům (kteří splňují podmínky přidělení startovacího bytu) doporučit, že pokud uvažují v dohledné době  o bydlení v Brně, obzvláště pak bydlení v Brně Kohoutovicích, aby startovací byty využili. Jedná se o nově zrekonstruované byty, v dobré lokalitě zeleně i dojezdové vzdálenosti do středu města, a koneckonců „u nás doma v Kohoutkách“.

Ondřej Valeš
místopředseda místní organizace KDU-ČSL