Daniel RychnovskýNedávno jsem byl osloven představiteli Svazu důchodců České republiky v Brně, abych odpověděl do časopisu BRNĚNSKÝ SENIOR na několik otázek, týkajících se života a především starostí seniorů v Brně a celé ČR.

Protože mi tato oblast velmi leží na srdci, uvádím své odpovědi také na tomto místě:

1/ S jakým programem jdete do senátních  voleb ? Máte ve svém programu  zohledněnu i otázku seniorů?

Do voleb jdu právě se zaměřením na zdravotní a sociální oblast, ve které celý život pracuji. Otázka seniorů mi samozřejmě leží na srdci, protože jsem s nimi denně ve styku v nemocnici a vím, jaké mají potíže, nejen zdravotní, ale často i existenční.

2/Podporujete současné reformy škrtů a zvyšování nepřímých daní formou zvýšení DPH na životně důležité potraviny, léky…a proč?

Současné plošné škrty nepodporuji a možná si vzpomenete, že jsme jako jediní měli ve městě stánek KDU-ČSL, na kterém se podepisovala petice proti důchodové reformě, vyvádějící prostředky z průběžného důchodového účtu. Výše důchodů již přestává stačit na základní potřeby zejména u nemocných lidí, kteří musí platit za zdravotní péči. Zvyšování DPH je postihne a nemají šanci se proti tomu nijak bránit. Potraviny a léky přitom nutně potřebují k životu. Nesouhlasím také s různými cenami doplatků za léky a budu se snažit prosadit jednotné ceny léků v celé ČR.

3/ Na základě průzkumu Svaz důchodců v Brně v r. 2009 zjistil, že už jedné třetině vdov a vdovců zůstává po zaplacení poplatků spojených s bydlením na jídlo a léky od 1 000 Kč do  2000Kč.  Jak tito lidé mají vyžít? Poraďte jim. Dokázali byste z této částky vyžít?

Starší lidé mají skutečně problémy vyjít s důchodem, zejména při zvyšování nákladů za bydlení a jídlo. Považuji za nevhodné, že se do ročního limitu 5000,- Kč na léky nezapočítává i pobyt v nemocnici, kde nyní především starší lidé, kteří jsou častěji hospitalizovaní, musí platit 100 Kč denně. Budu se snažit prosadit, aby pobyt v nemocnici byl zahrnut do 5 000,- Kč limitu ročně společně s léky. Pokud se senior dostává do neřešitelné situace s náklady za bydlení, měl by požádat o státní příspěvek na bydlení. Pomůže mu to svízelnou situaci řešit.

4/   Souhlasíte se současnou valorizací penzí ?

Současná valorizace penzí byla snížena na 1/3 a vůbec nestačí tempu zvyšování nákladů na základní živobytí, řada důchodců se ocitá v nebezpečí chudoby, zejména osamělých, kteří si sami nemohou pomoci. Těmto otázkám není věnována dostatečná pozornost.

5/ Jako senátor se stanete ve svém obvodě zástupcem všech občanů. Máte představu kolik dnes činí nájemné v obecním bytě a kolik platí na nájemném občané v soukromých domech: Kolik činí průměr na m2? Domníváte se , že stávající výše nájemného je v pořádku ?

Problematiku sleduji, nájemné v obecních bytech není jednotné, protože městské části k tomu různě přistupují, ale  pohybuje se  okolo 70 Kč/m2, což je pro byt 1+1 o 40 m2 2 800  Kč/měsíčně. K tomu přistupují služby, různě podle toho, zda byt má ústřední topení apod, mohou u takového bytu dosahovat až 2 500,- Kč/ měsíčně tedy za byt celkově 5300,- Kč. Pokud senior bydlí v domě v soukromém vlastnictví, tak většinou soukromník účtuje  maximální nájemné, tedy 111 Kč/m2 což činí na nájemném 4 400,- Kč a se službami pak skoro 7 000,- Kč což při průměrném důchodu 10 470 již velmi ohrožuje lidi, kteří  jsou pod tímto průměrem a není jich málo. Je  ale třeba, aby senioři vyžívali   možnosti státního příspěvku na bydlení, který funguje tak, že  člověk v nouzi  zaplatí  za bydlení pouze  30%  svých příjmů a zbytek zaplatí stát  a to až  do výše tzv. normativních  nákladů na bydlení. V Brně např. je tato hranice pro jednočlennou domácnost 5 616,- Kč. Tedy, vrátím –li se k obecnímu bytu 1+1, s celkovými náklady 5 300,- Kč ve kterém bydlí důchodce  s důchodem 7 000,- Kč, zaplatí tento za bydlení 2 100,- Kč a stát mu přispěje  částkou 3200,- Kč.

Je ale riziko, že i tyto příspěvky na bydlení budou zrušeny. Budu se stavět zásadně proti a  seniorů se samozřejmě budu  zastávat. Jak jsem psal v úvodu, denně je ošetřuji a velmi dobře vím, v jaké jsou situaci.

MUDr Daniel Rychnovský

(zveřejněno v časopise Brněnský SENIOR, ročník 16, č. 4, červen 2012).