Prohlídku bystrckého kostela sv. Janů pořádá pro seniory místní farnost.

“Srdečně zveme všechny zájemce především z řad seniorů do našeho farního kostela ve čtvrtek dne 13. září v 15 hodin. Bystrcký kaplan Pavel Fatěna nás kostelem provede a seznámí s jeho historií,” uvedly stránky farnosti.  ”Krátkou hudební ukázku na varhany předvede zkušená varhanice  Mgr. Jaroslava Luklová.”

Římskokatolický farní kostel svatého Jana Křtitele a Jana Evangelisty se nachází v Bystrci na náměstí 28. dubna. V současnosti probíhají jeho opravy.

Foto: Wikipedie

Zdroj:Bystrčník, www.bystrcnik.cz