Nepřijali vaše dítě do mateřské školy? Přejete si, aby se všestranně rozvíjelo a učilo se samostatnosti? Chcete, aby trávilo co nejvíce času v přírodě? Od září 2012 je v Kohoutovicích v prostorách Legata (pracoviště SVČ Lužánky) a především v okolních lesích otevřen Dětský lesní klub Šiška inspirovaný myšlenkou lesních mateřských škol známých např. z Německa či skandinávských zemí.

Nabízí alternativu předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 7 let, pestrý program v přírodním prostředí kohoutovických lesů a obory Holedná, celodenní provoz od pondělí do pátku, 2-3 zkušené pedagogy na skupinku 18 dětí, pedagogické přístupy respektující osobnost dítěte, výuku inspirovanou montessori a waldorfskou pedagogikou, partnerskou spolupráci s rodiči.

Ceny za pobyt dítěte se pohybují od 2.500 Kč/měsíc (2 dny v týdnu), přes 3.450 Kč/měsíc (3 dny v týdnu) po 4.750 Kč/měsíc (5 dnů v týdnu). Docházku lze také kombinovat s navštěvováním klasické mateřské školky.

Přihlášky a podrobnosti naleznou zájemci na www.lesniklubsiska.webnode.cz, případně se mohou informovat na e-mailu lesniklubsiska@email.cz nebo telefonu 728 272 470. Kapacita klubu ještě není naplněna.

Během letních prázdnin nabídla Šiška dva turnusy příměstského tábora pro děti od 3 let fungujícího na principech lesní mateřské školky, které se setkaly s pozitivními reakcemi dětí i rodičů a jejichž kapacita byla zcela zaplněna.

Dětský lesní klub Šiška

*

Šiška je lesní klub pro předškolní děti inspirovaný myšlenkou lesních mateřských školek, jejichž kolébkou jsou skandinávské země. Základním principem je pobyt venku za každého počasí, partnerská spolupráce s rodiči a alternativní pedagogické přístupy. Lektoři připravují program, který přirozeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem. Pedagogové v roli průvodců pomáhají dětem pochopit zákonitosti přírody, která nabízí každým dnem nevyčerpatelné množství podnětů pro různorodou činnost. Bezprostřední zkušeností se děti učí vzájemné spolupráci nabývají potřebných znalostí a dovedností. Lesní aktivity přirozeně podporují rozumový a tělesný rozvoj, mravní, citový a sociální vývoj, rozvoj estetického, pracovního a ekologického cítění.

Jak vzniká Šiška

Na podzim 2011 se zrodila myšlenka realizace lesního dětského klubu v Kohoutovicích, který by mohl od podzimu 2012 osamostatnit jako neziskový projekt (pod občanským sdružením). Impulsů bylo hned několik:

  • myšlenková koncepce lesních mateřských škol
  • krásné okolí Kohoutovic, které sami často využíváme pro pobyt s dětmi venku
  • obecně nízká kapacita mateřských škol v Brně, případně velký počet dětí na jednoho pedagoga v těchto zařízeních
  • nízký počet dětských lesních klubů a předškolních zařízení podobného typu v Brně a okolí
  • touha dělat něco smysluplného a kreativního

Postupně jsme se dohodli, že chceme provozovat neziskový projekt, který si klade za cíl komplexně vzdělávat a nabízet alternativu k současnému systému předškolního vzdělávání. Přejeme si vytvořit přátelské a podnětné prostředí pro děti a jejich rodiče.

V současné době vzniká občanské sdružení, které bude provozovatelem Dětského lesního klubu Šiška.

Během letních prázdnin jsme nabídli dva turnusy příměstského tábora pro děti od 3 let fungujícího na principech lesní mateřské školky, které se setkaly s pozitivními reakcemi dětí i rodičů a jejichž kapacita byla zcela zaplněna. Od září 2012 zahajujeme běžný, tzn. celodenní provoz. Kapacita klubu zatím není naplněna, v provozu je celodenně po-st, při zvýšení počtu dětí bude v provozu celý týden. Kapacita klubu bude 15 -18 dětí (2 lektoři).

Kromě Šišky fungují v blízkosti Brna či na jeho okraji již delší dobu další lesní kluby, s jejich provozem mají maminky angažované v Šišce ryze pozitivní zkušenost.

Lucie Kořínková, zakládající členka klubu