Obec Moravany a stárky Vás zvou na KROJOVANÉ SLAVNOSTI.