Pondělní tiskové konference se zúčastnili čtyři senátoři, kteří jsou členy senátního klubu KDU – ČSL. Pozvání přijal Petr Pithart, místopředseda senátu, Václav Koukal, předseda senátního klubu KDU – ČSL, Petr Šilar a domácí Stanislav Juránek. Přítomni byli také dva kandidáti do senátu, Daniel Rychnovský za brněnský kraj a Richard Zemánek za Břeclav. Na tiskové konferenci dostal každý z přítomných prostor k promluvě, při nichž přišla na řadu témata týkající se církevních restitucí, blížících se voleb do senátu i voleb krajských. Program KDU – ČSL do krajských voleb představil Stanislav Juránek (více na webových stránkách  Společně na jedné lodi).

Jako první dostal slovo Petr Pithart a krátce se vyjádřil k zákonu o církevních restitucích, který v této době hýbe veřejností. Petr Pithart prohlásil, že před uvedením tohoto zákona proběhly desítky hodin diskuzí věnovaných vytvoření znění tohoto zákona v co nejpřijatelnější podobě. Dále byli připraveni k diskuzi a dalším úpravám z ní vyplývajících. Tah ČSSD byl ovšem jiný.  Práci na zákoně odmítli, přestože s jeho zněním nesouhlasili, aby svou nespokojenost mohli projevit až posléze, a tak ho využít jako zbraň ve volební kampani.

Slovo dále převzal Václav Koukal, předseda senátního klubu KDU – ČSL, který vyjádřil svou podporu Danielu Rychnovskému ke kandidatuře do senátu. Svou podporu akcentuje názorem, že v senátu je potřeba vytvořit pestřejší zastoupení. Podle jeho slov totiž začíná být tento orgán příliš jednobarevný, což vede k samovolnému schvalování a ne k hledání co nejlepších řešení, jak by tomu v senátu mělo být.

Dalším mluvčím byl Petr Šilar, předchozího dne zvolený do funkce nového předsedy senátního klubu. V návaznosti na řeč Václava Koukala potvrdil, že v senátním klubu KDU – ČSL vždy bylo a bude umožněno svobodné hlasování, které odpovídá slibu senátora – že bude hlasovat podle svého svědomí.

Po krátkých promluvách pozvaných hostů přenechal Stanislav Juránek prostor pro představení i dvěma přítomným kandidátům do senátu. Předseda brněnské organizace KDU – ČSL, Daniel Rychnovský, měl jako domácí přednost. Při odůvodňování své kandidatury zdůraznil, že z hovorů s mnoha lidmi si je vědom dnešní obecné velké nechuti k politice. On osobně je ale pevně přesvědčen, že „křesťanská demokracie má smysl„. Při kandidování vidí svou velkou výhodu v tom, že jako lékař je schopný uživit se sám, bez politiky, nebude tedy závislý na politických penězích, a tak se nemusí bát hlasovat podle svého svědomí.
Kandidát za Břeclavsko, Richard Zemánek (44 let), jeden z nejmladších kandidátů do senátu za KDU – ČSL, svou kandidaturu dlouho zvažoval. Poslední kapkou, která ho k ní popostrčila, bylo podle jeho slov odmítnutí senátorů zrušit svou imunitu.

Na závěr promluvil Stanislav Juránek, kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje, který představil program KDU – ČSL do krajských voleb. Zdůraznil, že KDU – ČSL se zaměřuje na sociální oblast a že již v době, kdy byl hejtmanem, prosadil v Jihomoravském kraji víceleté financování neziskových organizací v sociální oblasti na pět let dopředu. To se zde zrealizovalo jako v jediném kraji naší republiky, a tak zde dnes existuje 84 neziskových organizací (web).
Jedním z hlavních bodů politického programu KDU – ČSL je rodinná politika. „Chceme podporovat rodinu,“ řekl Stanislav Juránek a vzápětí uvedl konkrétní prostředky, které chtějí v příštím volebním období realizovat. Především se jedná o tzv. REGION PASY, které navazují na již existující projekt rodinných pasů a senior pasů. Region pasy se týkají především dvou oblastí – zaprvé dostupného bydlení pro co nejvíce občanů jihomoravského kraje, hlavně pro mladé rodiny a seniory. A dále o finanční úspory na elektřině, plynu a mobilních tarifech pro domácnosti, neziskové organizace, menší firmy apod., prostřednictvím společného nákupu. „Toto šetření bude na úkor akciových společností a bank, ne na úkor rozpočtu Jihomoravského kraje,“ upozorňuje Stanislav Juránek. Takové projekty již byly v minulosti úspěšně vyzkoušeny v několika obcích a k našemu kraji se již nyní hlásí kraj Vysočina, který by se na projektu chtěl v budoucnu podílet. Více informací o region pasech lze nalézt na webových stránkách: Společně na jedné lodi.
V souvislosti s pro-rodinnou politikou, kterou KDU – ČSL prosazuje, senátoři také odmítli podpořit nedávno schvalovaný zákon o důchodové reformě, který se podle jejich slov staví proti rodinám.