Místopředseda KDU-ČSL pro sociální politiku Jan Bartošek poděkoval dnes Policii České republiky za práci, kterou odvedla v kauze informačních systémů MPSV.„Jsem rád, že nezůstalo jen u našeho sběru důkazů a že společné úsilí odborníků i neziskového sektoru nakonec upozornilo na nekalé praktiky nového vedení MPSV ve věci pořizování informačních systémů,“ řekl dnes Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL.
On sám se ve věci objasnění podivných IT zakázek na MPSV angažuje aktivně již od počátku tohoto roku.

„Jako místostarosta obce s rozšířenou působností jsem se již počátkem roku setkal s případy podivných kolapsů nového software pro výplatu sociálních dávek. Zarazilo mne, jak nelítostně stíhá MPSV i ÚP jakýkoli pokus získat informace o tom, co se to na úřadech práce v IT vlastně děje. Pochopil jsem, že se tu stal malér velkých rozměrů, že kromě nízkých odborných kompetencí mohla přijít ke slovu i korupce,“ vzpomíná Jan Bartošek na to, jak jeho snaha o zprůhlednění systému zadávání veřejných zakázek na MPSV v únoru 2012 začala.

Postupem času se Janu Bartoškovi podařilo setkat se celou řadou odborníků jak z oblasti práva, tak státní správy a IT.

Na základě zjištěných skutečností postupně provedl jménem KDU-ČSL tyto kroky:

1. Jménem KDU-ČSL učinil podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad sice nakonec podání z důvodu nepříslušnosti politické strany zamítl, zahájil ovšem ve věci obcházení zákona o veřejných zakázkách vlastní řízení. (Na obří softwarový projekt neproběhlo nikdy výběrové řízení).

2. Ve spolupráci se senátním klubem KDU-ČSL inicioval podnět pro Nejvyšší kontrolní úřad (subdodávky informačního systému realizovaly firmy s anonymními vlastníky nebo dokonce firmy propojené s vedením MPSV)

3. Ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci vzniklo trestní oznámení na Drábkův úřad.

4. Inicioval podání na Úřad pro ochranu osobních údajů (data na MPSV nejsou nyní v novém systému dostatečně chráněna před zneužitím, existuje celá řada prokazatelných pochybení, legislativa na to není připravena).

5. Podle zákona 106/199 Sb. žádá MPSV o poskytnutí informací k podezřelým okolnostem zakázky, která proběhla bez výběrového řízení a jejíž úhrnná hodnota má být údajně až 3,5 miliardy korun. Tato zakázka proběhla bez řádných příprav, bez standardních projektových analýz a bez přípravy prostředí pro testování a migraci dat, ve velkém spěchu a pod „mocenským“tlakem.

6. Společně s mladými lidovci zorganizoval protestní happening , při kterém přivezl na deseti nákladních kolečkách natištěné falešné bankovky v nominální hodnotě 3,5 miliardy Kč přímo před MPSV, aby si zodpovědní úředníci pod vedením náměstka Šišky uvědomili, jak velkou část prostředků z veřejných peněz promrhali.

7. Společně s Národní radou zdravotně postižených organizuje protestní akce a dopisy proti nucenému zavádění tzv. sKaret, které sociálně slabí nepotřebují a považují je za nadbytečný a vysoce nefunkční bankovní produkt (zdravotně postiženým navíc stěžují karty (díky omezené mobilitě postižených) přístup k jejich sociálnímu příspěvku.

„Upřímně říkám, že jsem přestával věřit, že dojde k potrestání viníků v kauzách rozkrádání peněz na Ministerstvu práce. Jsem moc rád, že jsem se mýlil a že snad i má snaha a snaha mých kolegů přispěla k tomu, že jsme nyní svědky konání spravedlnosti. Všichni čestní občané tohoto státu by to mohli chápat jako výzvu k tomu, aby neumdlévali v boji za právo, slušné řízení státu a lepší společnost bez korupce a kmotrovství. Nejsem sám, takových lidí je víc, namátkou mohu jmenovat Leo Steinera, předsedu krajské organizace KDU-ČSL v Ústeckém kraji, Libora Michálka – našeho kandidáta do Senátu, Ondřeje Závodského – úředníka Ministerstva vnitra a mnohé další, kteří nemlčeli a nemlčí ke korupci a zneužívání veřejných peněz ,” vyjádřil se dnes Jan Bartošek.

 

Zdroj: http://kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2012/Jan-Bartosek–Uz-jsem-si-pomalu-pripadal-jako-Don-.aspx