Vážené sestry, vážení bratři – dámy a pánové,
v pondělí 29. října 2012 jsem na Ministerstvu vnitra podala oficiální kandidaturu na úřad prezidenta České republiky. Součástí bylo i předání zkontrolovaných a roztříděných podpisových archů, které podpořilo 80.894 z Vás.
Dovolte mi poděkovat Vám všem, kdo jste pomohli sebrat podpisy podporující mou kandidaturu na úřad prezidenta ČR. Věnovali jste mi nejen svůj volný čas a nemalé úsilí, ale zaručili jste se za mě před ostatními svým jménem. A toho si nesmírně vážím. Oceňuji také Vaši pečlivost a důslednost, díky níž je minimalizována chybovost. V neposlední řadě chci poděkovat všem, kteří celý systém sběru podpisů vymysleli, organizovali a na závěr podpisové archy několik dní třídili, kontrolovali a číslovali. Jejich systematičnost a důslednost je obdivuhodná.

Oficiálním podáním kandidatury jsem vstoupila do ostré fáze prezidentské kampaně. Mám sice oproti ostatním kandidátům omezený rozpočet, ale vím, že na to s Vaší pomocí nejsem sama. Vaše ploty jsou tou nejlepší billboardovou plochou, Vaše svědectví tou nejlepší reklamou, Vaše slovo tím nejúčinnějším médiem. V polovině listopadu navíc přijde do knihkupectví kniha rozhovorů se mnou: Vidět srdcem. Také v ní naleznou voliči odpovědi na řadu otázek a věřím, že i důvody, proč své známé a přátele přesvědčit, aby 11. a 12. ledna vhodili do urny lístek s mým jménem.

Chci, aby stát pečoval o co nejlepší podmínky pro život v zemi, dbal o vládu práva a sloužil, a nikoli posluhoval úzkým zájmovým skupinám či dokonce kmotrům. Je čas vrátit občanům důvěru ve stát – a začít je třeba od hlavy. Autorita hlavy státu má silnou moc a já ji chci napřít tímto směrem, těmto cílům chci věnovat svůj veškerý um, znalosti, zkušenosti a píli.

Děkuji Vám za pomoc a podporu!

Vaše Zuzana Roithová