Ve čtvrtek 8.listopadu od 17 hodin v jídelně základní školy Chalabalova pořádá vedení radnice setkání, na kterém občany Kohoutovic seznámí se záměrem výstavby polyfunkčního objektu v lokalitě Stamicova (za poštou). Tento projekt zastaví celou horní louku za poštou.

Záměr výstavby polyfunkčního objektu STAMICOVA.pdf