Již ve svém minulém článku jsem psal, že pravidla pro přidělení startovacího bytu byla velmi přísná – jak nakonec taky Komise bydlení Magistrátu města Brna (MmB) odhlasovala (viz materiál Zastupitelstva města Brna ZMB Z6/1769 str. 5).

Napsal jsem o startovacích bytech článek do srpnového Kohoutovického kurýra. Redakční rada svým hlasováním můj článek neotiskla, prý z důvodů nepravdivých informací. V materiálu ZMB Z6/1769 str. 2 se píše, že do 30.6. byly podány 4 žádosti o startovací byt a po prodloužení termínu do konce srpna bylo podáno dalších 27 žádostí. Tedy nebyl objektivní důvod neotisknout článek, ale o tom nemá být a ani není tento článek.

V úterý 9. října na 18. zasedání ZMB byl materiál ZMB Z6/1769 projednán. Parametry žádostí o startovací byt byly upraveny. Nové podmínky, v nichž se oproti minulým pravidlům některé body změnily, jsou tedy následující:

– žádat mohou manželé nebo partnerské páry s podmínkou společného nájmu,
– podmínka čistého příjmu ve výši 0,8 násobek průměrné hrubé mzdy se nyní vztahuje na součet příjmů obou manželů či partnerů,
– stavební spoření obou manželů se mění na požadavek jednoho stavebního spoření či jiného spořícího produktu peněžního ústavu,
– nově je zavedena podmínka zřízení trvalého bydliště v pronajatém startovacím bytě.

Celé znění nové nabídky je ZDE (od 15. října do 13. listopadu).

Jsem rád, že se s podmínkami něco udělalo. Uvidíme však, jestli toto nastavení postačí.

Podmínku čistého příjmu ve výši 0,8 násobku průměrné hrubé mzdy (0,8 násobek hrubé mzdy pro II. pololetí 2012 činí 19 701 Kč) lze nyní počítat jako součet příjmů obou osob. Jenže ze součtu jsou vyjmuty sociální dávky a podpory všech typů. Takže pracující manžel s manželkou na MD či RD pravděpodobně této výše opět nedosáhne a tedy žádat nemůže. A tak si mladá rodina může o startovacím bytu leda nechat zdát.

Se stavebními spořeními se také hnulo. Otázkou je, co nebo kdo definuje „spořicí produkt peněžního ústavu“. Jestli to může být i obyčejný spořicí účet (např. Spořicí účet ING Konto, Spořicí účet AXA Bank, Spoření ZUNO…  Snad každá banka něco takového nabízí), není to žádná garance, „aby tak budoucí nájemci prokázali, že mají zájem svou bytovou situaci v budoucnu řešit vlastními prostředky“ (http://www.brno.cz/….tiskove-zpravy….). Toto jsou totiž produkty, které nijak nezamezují prostředky použít kdykoliv a na cokoliv. Jsou to běžné účty s vyšší mírou úročení. Takže pokud bude brán spořicí účet jako splnění podmínky, mám k tomu opět výhrady.

Zavedení nové podmínky trvalého bydliště ve startovacím bytě vítám.

Nakonec tedy, pokud máte o startovací byt zájem a splňujete všechny tyto podmínky odevzdejte přihlášku do 13. listopadu přímo na bytový odbor v zalepené obálce (více zde).

Ondřej Valeš
místopředseda místní organizace KDU-ČSL