Text Pavla Bělobrádka o volbách je určen všem členům, příznivcům a voličům.
Milé sestry, vážení bratři, dámy a pánové.
Obracím se k Vám všem s výzvou a prosbou, abyste přišli k volbám nejen Vy sami. Každý hlas ve Vaší rodině, okolí, společenství je důležitý. Nezapomeňte na ty, kteří sami k volbám nemohou, aby jim bylo umožněno hlasovat do přenosných volebních uren! Každý hlas se totiž počítá! A my máme šanci, jaká se nevyskytuje každý den. Z našich volebních materiálů jste mohli vyčíst vůli a připravenost něco podstatného v naší zemi změnit.

Každé volební období je ochota vhodit někomu hlasovací lístek nižší a nižší. Lidé se cítí oprávněně zklamáni. To nahrává extremistickým stranám na čele s komunisty.

Předkládáme Vám pracovité lidi s dobrým kreditem a hlubokým odborným zázemím. Vezměte k volbám i své známé a přátele, Vy jste náš nejlepší předvolební tahák, nejlepší předvolební reklama! Ještě nikdy nebyla Vaše aktivita tak důležitá jako nyní. Rozhoduje se o dalším úspěchu a směřování KDU-ČSL.

Za této situace je Vaše volba nadějí pro všechny slušné občany, kteří odmítají rozkrádání státu na všech úrovních, ale zároveň si nepřejí nástup extremistů. My jsme alternativa, my jsme slušná síla, my neparazitujeme na problémech, ale hledáme jejich pozitivní řešení. Jsme zpět, jsme na správné cestě. Pojďte po ní všichni a pomozte prosadit změnu politiky v naší zemi!

S pozdravem „Zdař Bůh!“
Pavel Bělobrádek
Předseda KDU-ČSL

Zdroj: http://www.kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2012/Vyzva-predsedy-KDU-CSL-pred-volbami.aspx