Logo KDU-ČSLDnes bylo zveřejněno nové znění stanov KDU_ČSL. 

Preambule

Základní ustanovení

Programové zásady a cíle

Členství, práva a povinnosti

Organizační struktura a orgány KDU-ČSL

Sjezd

Předsednictvo strany

Celostátní výbor

Celostátní konference

Krajské orgány strany

Okresní orgány strany

Místní orgány

Předseda strany

Místopředsedové

Generální sekretář

Sestavování kandidátek

Zásady hospodaření

Parlamentní kluby

Revizní komise

Celostátní rozhodčí sbor

Aparát strany

Kooptace

Nutné změny stanov

Přechodná a závěrečná ustanovení

Plné znění stanov KDU-ČSL ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.