Pavel BělobrádekV předvečer svátku Betlémských neviňátek napsal Pavel Bělobrádek otevřený dopis předsedovi vlády Petru Nečasovi a ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi ve věci registrace přípravku RU-486.

„Dovolte mi, abych Vás otevřeným dopisem oslovil ve věci registrace přípravku RU-486 (Mifepriston) v naší zemi. Rád bych Vás požádal, abyste využil své pozice k zamítnutí registrace abortivního přípravku RU-486. Podle dostupných informací se nejedná o léčivo, nýbrž o přípravek usmrcující lidský zárodek, jak jej definoval Soudní dvůr EU rozsudkem v případu „Oliver Brüstle proti Greenpeace“ ze dne 17. 10. 2011, tj. „lidské vajíčko, jakmile je oplodněno a pokud je oplodnění takové, že započal proces vývinu lidské bytosti“.

Tato definice lidského zárodku mimo jiné jasně stanoví, že na počátku biologické existence lidské bytosti, která prochází procesem vývinu, stojí již samotné účinné oplodnění vajíčka. Proto musí být lidský zárodek ve všech fázích vývinu považován za lidskou bytost jako takovou, nikoliv pouze za „potenciální“ lidskou bytost.

Přípravek RU-486 je původní abortivum. Nejedná se tedy o antikoncepční prostředek, ale o preparát, který vede k vypuzení plodu, tedy vyvolává umělý potrat rukou matky, čímž na ni přesouvá břemeno z přímého zabití dítěte. Domnívám se, že již dnes velmi liberální legislativní úprava našeho právního řádu ve věci umělého ukončení těhotenství nepotřebuje další liberalizaci. Naopak, snahou nás všech by mělo být, aby lidský život byl chráněn od početí po přirozenou smrt. Je to věc lidské důstojnosti a budoucnosti našeho národa.

RU-486 může vyvolat iluzi, že se jedná o jistou formu „antikoncepce“, popřípadě méně eticky nepřijatelný úkon, než je chirurgická interrupce. Oboje pokládám za velmi nebezpečné a závažné. Proto věřím, že věci budete věnovat plnou pozornost a zasadíte se, aby žádosti o registraci RU-486 nebylo vyhověno.“