Zuzana RoithováUpřímně děkuji všem, kteří mne podporovali a pomohli mi nezištně v jedenáctiměsíčním maratonu předvolební kampaně. Spolu s vámi jsem přesvědčena, že to stálo za to. V čemsi jsme společně zvítězili. A z toho mám radost.
Prvním vítězstvím je zviditelnění témat a hodnot, které mají zásadní vliv na kvalitu života občanů a přesahují jedno volební období. Žiji podle nich a prosazuji je trvale jako součást křesťansko demokratické politiky.
Druhým vítězstvím je styl vedení kampaně, který vylučoval jakoukoli možnost znevěrohodnit případnou příští prezidentku kvůli pochybnostem o finančních zdrojích kampaně, závislosti na sponzorech , nebo vazbám na minulé či současné kmotry.
Třetím vítězstvím – doufám – bude přemýšlení voličů o těchto principech a jejich vliv na druhé kolo přímé prezidentské volby stejně jako na další volby politických reprezentantů v naší zemi.

Přála bych si, aby druhé kolo prezidentské volby nebylo iluzí, že jde o střet mezi pravicí a levicí, i když se nás o tom budou někteří politici, marketingové a mediální agentury přesvědčovat. Nepůjde přeci o volbu konkrétních politických stran, ale o volbu mezi dvěma osobnostmi, které se viditelně liší svými celoživotními postoji a především stylem politiky a již prokázaným způsobem reprezentace naší země v zahraničí.

Přála bych si, abychom se za příštího prezidenta nemuseli zase někdy stydět. Proto já osobně ve druhém kole podporuji Karla Schwarzenberga.

Přeji nám šťastnou volbu!
Vaše Zuzana Roithová