odpadky-8231-420x310Magistrát města Brna si dovoluje připomenout, že se blíží splatnost místního poplatku za komunální odpad, která je 31. 5. 2013. Stejně jako předchozí roky jsou od 1.3.2013 do 31.5.2013 otevřeny pokladny na Malinovského náměstí 3, a nadále zůstávají v provozu celoroční pokladny na ulici Šumavská 33. Poplatek činí v letošním roce 675,-Kč na poplatníka a rok.

Poplatek můžete uhradit:

 1. v hotovosti na pokladnách v přízemí na Malinovského náměstí 3 a na Šumavské 33, 9. patro, budova A; dodržujte, prosíme, pokladní hodiny!
  po: 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00
  út: 8,00-12,00 a 13,00-14,30
  st: 8,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00
  út: 8,00-12,00 a 13,00-14,00
  pá: 8,00-12,00
 2. poštovní poukázkou (variabilní symbol je rodné číslo poplatníka), která je k dispozici na všech úřadech městských částí, jakož i na kontaktních místech magistrátu města Brna
 3. bezhotovostně na č. účtu: 156304/5400, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, v případě úhrady poplatku za nemovitost uveďte také specifický symbol 123. TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DOPORUČUJEME

Poplatníkem je:

 1. každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně,
 2. cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsíce a nespadá do první kategorie,
 3. fyzická osoba-vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba,
 4. fyzická osoba s pobytem mimo Brno, která na území Brna vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci.

Poplatníci pod body 2-4 mají ohlašovací povinnost.

Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatkových povinností z různých titulů (pobyt v Brně, vlastnictví bytu splňujícího podmínky vzniku poplatkové povinnosti pro svého vlastníka).
Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povinnosti, atd.) najdete na www.brno.cz/odpady, nebo na tel. 542 174 301-26.

vikova.stepanka@brno.cz
www.brno.cz/odpady

Zdroj:bystrcnik.cz