Pavel SvobodaV reakci na jednání vlády o tématu lichvy a exekucí místopředseda KDU-ČSL pro spravedlnost a zahraniční politiku Pavel Svoboda shrnul stanovisko strany k této otázce: „Jakékoliv omezení lichvy a zneužívání exekucí je samozřejmě vítáno, ale vláda udělala málo. Tento závažný společenský problém začíná nabývat pro stát riskantních rozměrů, zejména v sociálně slabých regionech. 

Existují náznaky různých forem organizovaného zločinu, kde dochází k umělému propojení světa lichvářů a světa exekutorů. Lichváři zneužívají podlými právními triky nízkou finanční gramotnost zejména starších lidí a manipulují je do situací už s úmyslem exekučně jim obstavit starobní důchod nebo sociální dávky. O půjčky, které jsou těmto lidem nabízeny, zde vůbec nejde, jde o manipulativní manévr za účelem vyvolání exekuce.“ V současnosti české firmy získávají úroky až 3000 % RPSN a stát to toleruje. Česká správa sociálního zabezpečení v dubnu 2012 evidovala 65 tisíc starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, na něž byla uvalena exekuční srážka. KDU-ČSL zaznamenala ve statistikách i nárůst osobních bankrotů cca 60 % oproti loňsku.

KDU-ČSL nabízí vládě k úvaze vlastní stanovisko k tomuto sociálně destabilizačnímu jevu. Vychází z toho, že nový občanský zákoník prohlásil lichvu za protiprávní. § 218 trestního zákoníku říká, že lichva je trestný čin, a trestá ji odnětím svobody od 2 do 8 let.

Problémem zůstává definice „hrubého nepoměru“ mezi jistinou a skutečným plněním a také dodatečné podmínky v lichvářských smlouvách, které odporují dobrým mravům. Vláda by neměla vynalézat extrémně složitá řešení, ale inspirovat se praxí evropských států, kde ochrana lidí před lichvou funguje. Hranice lichvy je zde stanovena jako procentuální odchylka od průměrných tržních úroků anebo je maximální hranice u spotřebních úvěrů 15 % (Švýcarsko).

Proto KDU-ČSL požaduje v ochraně občanů před lichvou a divokými exekucemi následující opatření:

−     zákaz reklamy na půjčky s nepřiměřeným úrokem – nad 20 % RPSN, zákaz těchto půjček, povinnost tzv. standardní úvěrové smlouvy (typ písma, podmínky atd.).;

−     minimalizaci rozhodčích doložek u smluv o spotřebitelském úvěru (lidé jsou vydáni na milost a nemilost komerčnímu rozhodci, kterého zaplatí protistrana);

−     zavedení principu teritoriality při určení exekutora – aby se zamezily zbytečné výdaje spojené s dopravou a časem stráveným na cestě exekutora z jiného regionu;

−     zamezení excesů v oblasti nákladů řízení a odměn advokátů a exekutorů;

−     zakotvení povinnosti předžalobní výzvy.

Alexandra Alvarová

tisková mluvčí KDU-ČSL