preschoolV únoru 2013 bylo založeno občanské sdružení Dětský klub „Kamecháček“, které bude sloužit jako mateřské centrum pro celou rodinu. Jeho hlavní snahou je podpora komunitního života v nově vznikajícím sídlišti Bystrc–Kamechy a také vytvoření funkční občanské společnosti v obci tak, aby se oblast nestala pouze jakousi noclehárnou pro své obyvatele.

Ve své činnosti se Kamecháček zaměřuje zejména na rodinu. Cílovou skupinou jsou proto budoucí rodiče, současní rodiče, prarodiče, ale samozřejmě zejména děti. V našem centru na ulici Říčanská č. 5 (mapa) si mohou děti a rodiče najít nové přátele, smysluplně trávit volný čas a v neposlední řadě se vzdělávat, vyměňovat si cenné zkušenosti, ale také zapojit se do společenského života a vyhnout se tak problémům, které rodiče na rodičovské dovolené občas provázejí – pocity odcizení, izolace.

Občanské sdružení bude fungovat v několika rovinách:preschool

  1. Klubík Rosnička– dopolední pobyt dětí bez rodičů s každodenním programem a pobytem venku (každý všední den od 8.30–12.30 hod.) O děti budou pečovat zkušené lektorky s pedagogickým vzděláním. Program klubu Rosnička bude přizpůsoben také dětem, které nebyly umístěny do státních MŠ. Snahou je umožnit rodičům se, alespoň částečně, znovu zapojit do pracovního života a dětem zprostředkovat sociální kontakt se svými vrstevníky.
  2. Klubíky pro děti  s rodiči – cílem je, aby se rodiče a děti měli možnost blíže seznámit, pohrát si, zacvičit a získat tak sociální vazby přímo v místě svého bydliště. Děti budou rozděleny do skupin podle věku. Činnost klubů se dále bude rozvíjet na akcích typu den dětí, mikulášská besídka, karneval, letní a zimní ozdravné pobyty pro rodiny s dětmi. Svou činnost bychom také rádi rozšířili do Společenského centra v podobě dopoledního cvičení pro maminky s  dětmi a cvičení pro maminky s hlídáním dětí.
  3. Kroužky a další volnočasové aktivity pro děti a dospělé– např. výtvarné dílny, zpívánky, kurz flétničky, cvičení pro těhotné, přednášky, vzdělávací kurzy apod. Kroužky bychom rádi přizpůsobili aktuální poptávce.

Budeme se těšit na vaše návrhy.

Těší se na vás!
Kateřina Kašíková a Zdeňka Brabcová
605 916 603, kamechacek@gmail.com

Dětský klub „Kamecháček“ Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ! 6. 6. 2013 od 9.00 hod. do 18.00 hod. se na vás budeme těšit v našich prostorách na ulici Říčanská č. 5. Celým dnem vás bude provázet veselý šašek Verča! Můžete se také těšit na ukázkovou hodinu angličtiny pro děti pod vedením jazykové školy ANGLIČTINA – ZUZU  a spoustu další zábavy!

www.kamechacek.cz

Zdroj: www.bystrcnik.cz