brno-milosrdniMilosrdní bratři pořádají během května 2013 tradiční májové pobožnosti s nemocnými v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně, a to každý čtvrtek v květnu vždy v 15.30 hodin u sochy Panny Marie v zahradě nemocnice.

Více informací www.milosrdni.cz