800px-Brno,_Moravská_zemská_knihovnaMoravská zemská knihovna v Brně prosí veřejnost o spolupráci. Máte-li doma staré nepotřebné knihy, můžete jimi přispět k projektu digitalizace.

Na konci roku 2012 byla v knihovně zahájena digitalizace knih v rámci projektu Národní digitální knihovna. V tomto projektu je digitalizována tisková produkce vydaná na našem území od počátku 19. století do současnosti. Jednou z metod digitalizace je tzv. destruktivní způsob, při němž jsou knihy ořezány ve hřbetě a na rychlém skeneru jsou pořízeny kopie stran. Pro tento způsob zpracování však knihovna nemůže použít knihy z vlastního fondu.

Proto se na vás obracíme s prosbou, zda byste k tomuto účelu neposkytli knihy ze své domácí knihovničky, které už nepotřebujete, a možná vám dokonce překážejí. Podmínkou je jejich vydání na území ČR. Předané knihy budou buď vřazeny do fondu knihovny, nebo zdigitalizovány a zpřístupněny prostřednictvím digitální knihovny Kramerius.

V případě, že byste nám chtěli nějaké knihy nabídnout, kontaktujte prosím dr. Věru Jelínkovou (verajel@mzk.cz, 541 646 130 nebo 604 902 801).

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
Foto Wikipedie

Zdroj: www.bystrcnik.cz