skaut_logoOd roku 1990 se vždy kolem svátku sv. Jiří, patrona skautingu, konají v brněnské diecézi skautské poutě. Pouť má vždy zdůraznit jeden ze tří principů skautingu: Povinnost k Bohu, k druhým i k sobě. V naší vlasti se pro duchovní princip zažil název „Nejvyšší Pravda a Láska“, a tak je to i ve skautském slibu. Na pouť se každoročně sjíždí kolem tří set sakutek a skautů.

Letošní skautská pouť proběhne v sobotu 20. dubna 2013 a vyvrcholí bohoslužbou, kterou bude v poutním kostele ve Sloupu v Moravském krasu slavit v 15.00 hodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Této akce se tradičně zúčastní i skauti 72. oddílu Brno Kohoutovice.