Logo KohoutoviceOd 1. června se mění uspořádání odborů na radnici brněnské městské části Kohoutovice. „Mezi nejvýznamnější úpravy v organizační struktuře patří, že se od uvedeného data ruší Odbor místního hospodářství. Stávající Odbor majetku se mění na Odbor správy majetku,“ uvedl tajemník úřadu Jiří Rotrekl. Znamená to, že nový odbor dostane na starosti kromě správy majetku, místních poplatků nebo oblasti životního prostředí také agendu investiční, výběrových řízení, údržbu komunikací a úkoly spojené se správou bytového fondu. Agenda silničního správního úřadu se převádí na Odbor výstavby a územního plánování.

Zdroj: http://brnensky.denik.cz/kratce/1230274-kohoutovicka-radnice-rusi-odbor-mistniho.html