Pávek_JiříDne 1. srpna 2013 zesnul ve věku 81 let věrný občan Kohoutovic Jiří Pávek. Od roku 1975 působil jako odborník na místní historii v komisi Kroniky obce Kohoutovice. Především jeho zásluhou Kohoutovice znají svoji historii od své první písemné zmínky z r. 1210.
Nekonečné hodiny strávené v archivech přinesly ovoce a výsledkem jeho dlouholeté práce je ucelená a přehledně sepsaná historie naší obce, plná obyčejného života chudých rolnických rodin, jakož i zajímavých a známých historek zdejších občanů. Důležité je, že jeho verze obecní historie je bez politického zabarvení poplatného době, ve které vznikala.

Zásluhou pana Pávka existuje též rozsáhlá sbírka fotografií naší obce v čele se dvěma nejstaršími z r. 1895. Pan Pávek byl organizátorem oslav 750 let od první písemné zmínky, při jejíž příležitosti uspořádal sérii besed s nejstaršími občany. Audiozáznamy z těchto besed jsou dodnes cenným zdrojem informací.

Neméně cennou archiválií je „domovní kniha“, ve které pan Pávek popsal historii každého původního domu v Kohoutovicích vč. jejich obyvatel, kam až záznamy v matrikách a katastrech umožnily.

S Jiřím Pávkem jsme se rozloučili 12. srpna ve farním kostele v Žebětíně.

Pávek_Jiří

Martin Kyselák