9271Doc. Ing. Radomil Kaláb, CSc. (nar. 1930 v Brně), farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně dnes převzal prostřednictvím brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho jmenování kaplanem Jeho Svatosti, což jej opravňuje užívat u jména titul „Monsignor“.

Svatý otec mu tento titul udělil 5. ledna 2014. Je to první kaplan Jeho Svatosti, kterého pro brněnskou diecézi jmenoval papež František.

Při této příležitosti Mons. Kalábovi biskup Cikrle poděkoval za dlouholetou obětavou kněžskou službu a předal mu medaili sv. Cyrila a Metoděje.