Kontakty

Farář:

P. Mgr. Dr. Jiří Bůžek
Křivánkovo nám. 10
641 00 Brno-Žebětín
tel.: 734 271 856

mail: brno-zebetin@dieceze.cz

web: www.kaplekohoutovice.cz

Sakristián:

Ervín Žůrek
Bašného 49
623 00 Brno-Kohoutovice
tel.: 728 354 152

Kostelník:

Jaroslav Plšek
Bašného 74
623 00 Brno-Kohoutovice
tel.: 547 383 770

Domek Svaté rodiny:

Bašného 40, http://domek.kaplekohoutovice.cz

Správcové Domku:

správce aktivit v Domku – Martin Kyselák
tel.: 736 788 377, martin.kyselak@kaplekohoutovice.cz

technický správce Domku – Jan Sychra
tel.: 603 971 314, jan.sychra@centrum.cz

koordinace úklidu Domku – Terezie Adolfová
terezie.adolfova@kaplekohoutovice.cz

Farní rada:

za Kohoutovice:
Jitka Adolfová, František Brázda, Jiří Doffek, Petra Doffková, Veronika Hrabovská, Radim Chmelík, Marie Jírů, Martin Kyselák, Pavel Širůček st., Irena Veselá, Ervín Žůrek
společný mail: ​fprk@kaplekohoutovice.cz

Pastorační asistentka

Petra Doffková
tel.: 604 240 107, petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz

Varhanice:

Irena Veselá, irena.vesela@kaplekohoutovice.cz
Martina Jansová
Ondřej Doffek

Katechetky:

Marie Jírů, marie.jiru@kaplekohoutovice.cz
Hana Strmisková, hana.strmiskova@gmail.com

Ministranti:

Petr Vítek – Bedla, petr.vitek@kaplekohoutovice.cz

Spolčo holek

mladší – Kateřina Vlachová, katerina.vlachova@kaplekohoutovice.cz
starší – Veronika Hrabovská, veronika.hrabovska@kaplekohoutovice.cz

Mládežácké spolčo

otec Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz

Klub křesťanských seniorů:

http://seniori.kaplekohoutovice.cz/
seniori@kaplekohoutovice.cz

Sbory:

http://sbor.kaplekohoutovice.cz
Kůrnice
Sbor mladých

Růženec v radiu Proglas:

Františka Doležalová, frantiska.dolezalova@kaplekohoutovice.cz

Ženy:

Jana Jouklová, jana.jouklova@kaplekohoutovice.cz

Modlitby matek:

Markéta Doležalová, marketa.dolezalova@kaplekohoutovice.cz, tel.: 737 117 901

Živý růženec:

Libuše Brázdová, tel.: 736 177 060

Adopce na dálku:

Filip Münz, filip.munz@kaplekohoutovice.cz

Společenství křesťanské mládeže:

Pavel Zrnecko – Fredy, pavel.zrnecko@kaplekohoutovice.cz

Farní diskusní fórum:

http://forum.kaplekohoutovice.cz