Poruchy plyn – tel. 1239
Poruchy voda – Brněnské vodárny a kanalizace – tel. 543 212 537
Poruchy teplo – Tepelné zásobování Brno a.s. – tel. 543 239 350
Poruchy veřejného osvětlení – Technické sítě Brno a.s. – tel. 545 424 040, 800 100 312
Poruchy elektrického proudu – E.ON ČR a.s. – tel. 800 225 577
Technická správa komunikací – Brněnské komunikace a.s. – dispečink zimní a letní údržby – tel. 548 213 747, 548 137 445-6