Marian Jurečka

Budoucí ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) považuje půdu za klíčovou strategickou komoditu. Hodlá ji bránit i před developery.

 

 

* LN V koaličním programu se píše, že dozorové orgány kontrolující kvalitu potravin převede vaše vláda do gesce ministerstva zemědělství. Bude téma kvality potravin vaším vlajkovým tématem?
Napřed si musím celou situaci zanalyzovat, abych zjistil, kde v celém kontrolním řetězci končí kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo kde do procesu vstupuje hygiena. Způsob kontroly musí být intenzivní a maximálně efektivní. Samozřejmě kvalita potravin bude jednou z mých priorit. Je potřeba, aby pokuty nutily obchodníky k pozornosti, jaké zboží uvádí na trh. K tomu je potřeba také podpořit domácí producenty potravin v komoditách, kde nemáme soběstačnost.* LN Jak budete postupovat ve věci nového šéfa Lesů České republiky? Vezmete v potaz lednové rozhodnutí výběrové komise, která ministru v demisi Miroslavu Tomanovi doporučila jmenovat do funkce dosavadního ekonomického ředitele (pověřeného řízením podniku) Michala Gaubeho?

Zatím jsem žádné materiály nedostal. Až se stanu ministrem, seznámím se s průběhem a okolnostmi výběrového řízení a jeho výsledky. Teprve pak se rozhodnu.

* LN Hodláte se nějak více zaměřit na společnost Lesy ČR, ve které nedávno zasahovala protikorupční policie nebo kvůli níž se policie loni v létě začala zajímat o politického podnikatele Iva Rittiga?

Je nutné se této společnosti intenzivně věnovat. Bude potřeba udělat audity. Klíčové bude dlouhodobě nastavit způsob řízení podniku, nákup IT služeb nebo způsob, jakým podnik hospodaří s ohledem na dřevozpracující průmysl.

* LN Plánujete personální rošády v Pozemkovém úřadu nebo například v Povodí Vltavy, o které se policie zajímá v souvislosti se stavebními zakázkami a podezřením, že na nich profitovali lidé jako Roman Janoušek či Ivo Rittig?

Opět musím říct, že budu muset celou situaci teprve zanalyzovat – jak po personální stránce, tak po stránce hospodaření daných firem. Chci, aby má rozhodnutí byla dlouhodobějšího charakteru, a ne jen, že někam přijdu a udělám zásadní personální zemětřesení.

* LN Budete usilovat o větší ochranu krajiny a přísnější hospodaření s půdou, aby se například efektivněji předcházelo povodním?

Otázka, jakým způsobem umíme hospodařit s půdou, je zásadně důležitá. Myslím, že v některých oblastech hospodaříme s půdou špatně. Postrádáme kvalitní protierozní mechanismy, které mají vliv na půdu a protipovodňová opatření. Ochrana půdy je velká priorita jak KDU-ČSL, tak vznikající vlády. Ochrany půdy se týká i problém úbytku půdy z půdního fondu kvůli zástavbě a developerským projektům. Půda je jedna z klíčových strategických komodit našeho státu a je třeba ji chránit.