– udržení křesťanské třídy v MŠ Bellova

– úprava prostranství před kaplí Svaté rodiny

– udržení tradice kohoutovických hodů

– udržení ekologické akce „Čistý les“

– schválení záměru vybudovat cyklistické a in-line stezky

– zapojení MČ do programu regenerace panelových domů

– zákaz výherních hracích automatů a videoterminálů

– bydlení pro mladé rodiny (Juventus, obecní byty pro potřebné,…)

– větší a spravedlivou finanční podporu mateřským a základním školám

– vytvoření nových parkovacích míst (Žebětínská, Stamicova,…)