Logo KDU-ČSLV příštím volebním období budeme prosazovat obnovu bytových jader, prodej obecních bytů za poctivých podmínek a sjednocení poplatků pro majitele psů, kteří bydlí v rodinných domech. Samozřejmostí je i otevřenost radnice k občanům.

WindowsLiveWriter-Vytvenvlastnchkomponent_118A1-ok_0854a919-1925-4984-b180-6b685ea3a220Regenerace bytových jader v panelových domech

WindowsLiveWriter-Vytvenvlastnchkomponent_118A1-ok_0854a919-1925-4984-b180-6b685ea3a220Prodej obecních bytů, za poctivých podmínek

WindowsLiveWriter-Vytvenvlastnchkomponent_118A1-ok_0854a919-1925-4984-b180-6b685ea3a220Sjednocení ceny místního poplatku ze psů

WindowsLiveWriter-Vytvenvlastnchkomponent_118A1-ok_0854a919-1925-4984-b180-6b685ea3a220Transparentní radnice

 

51

1. PhDr. Petr Hruška, MBA

 

52

2. Jaroslav Suchý

 

IMG_6051_e01_small

3. Jakub Hruška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WindowsLiveWriter-Vytvenvlastnchkomponent_118A1-ok_0854a919-1925-4984-b180-6b685ea3a220Použití prostředků vybraných z nájemného obecních bytů, by mělo být využíváno nejen hospodárně, ale především s ohledem na potřeby nájemníků.

WindowsLiveWriter-Vytvenvlastnchkomponent_118A1-ok_0854a919-1925-4984-b180-6b685ea3a220Regenerace bytového jádra je jednou ze zanedbaných služeb naší městské části, kterou je potřeba napravit.

WindowsLiveWriter-Vytvenvlastnchkomponent_118A1-ok_0854a919-1925-4984-b180-6b685ea3a220Revize skutečného stavu panelových domů by měla být samozřejmostí, před samotným prodejem, nebo regenerací bytového jádra.

WindowsLiveWriter-Vytvenvlastnchkomponent_118A1-ok_0854a919-1925-4984-b180-6b685ea3a220Obecní byty by měly být prodávány za poctivých a jasných podmínek. Vytvoření transparentního systému musí být samozřejmostí.

WindowsLiveWriter-Vytvenvlastnchkomponent_118A1-ok_0854a919-1925-4984-b180-6b685ea3a220Místní poplatek ze psů by měl více odpovídat skutečným nákladům.

WindowsLiveWriter-Vytvenvlastnchkomponent_118A1-ok_0854a919-1925-4984-b180-6b685ea3a220Otevřená komunikace radnice s občany a jejich včasné informování o dění v Kohoutovicích, by měla být samozřejmost.

WindowsLiveWriter-Vytvenvlastnchkomponent_118A1-ok_0854a919-1925-4984-b180-6b685ea3a220Podpora výstavbě nových hřišť, včetně in linové dráhy, které budou sloužit všem.

 (V Brně-Kohoutovicích 3.7.2014)