__doc-0s-3s-apps-v...g89nbs7oslnd3qiuq1nrper V sousední městské části Žebětín se uskuteční tradiční Bartolomějské hody. Lidovecký starosta Vít Beran a žebětínská chasa Vás srdečně zvou.Program:

Sobota 23. srpna

– od 9 hod. stavění máje

– cca v 11 hod. předání hodového práva žebětínské chase

– od 20hod. předhodová zábava v sále Katolického domu

Neděle 24. srpna

– v 9 hod. slavnostní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje

– od 13 hod. krojovaný průvod Žebětínem

– cca 15:45 hod. požehnání chase v kostele sv. Bartoloměje

– od 16 hod. Moravská a Česká beseda a tančení pod májou na náměstí

– od 20 hod. krojovaná hodová zábava v sále Katolického domu, k tanci i poslechu hraje po celá den dechová hudba Šohajka

__doc-0s-3s-apps-v...g89nbs7oslnd3qiuq1nrper

Bartolomějské hody v Žebetíně