indexRada města potichu schválila zásadní změny rezidentního parkování. Lidovci varují před nejasným fungováním systému

Město Brno potřebuje jistě řešení tristní situace v parkování. Přesto plán rezidentního parkování nyní narychlo schválený radou města těsně před volbami není zatím takovým řešením. Skokové zdražení parkovacích míst ve středu města bude mít za důsledek přesun aut do neplacených zón a rozšíření problému do celého města. Bez vybudování nových parkovacích kapacit je řešení jen těžko představitelné. Plán rezidentního parkování má zatím pouze represivní charakter, aniž by bylo jasné, jak budou vytěžené peníze využity. Kdy a jak budou realizována nutná záchytná parkoviště a především chybí stanovení výše poplatků.
Brno 18. 7. 2014

Radou města schválený materiál „Strategie parkování ve městě Brně“ sice poměrně podrobně popisuje způsob řešení parkování v jiných městech, ale kromě vyčíslení tří variant výše poplatků pomíjí to hlavní – ekonomickou a organizační stránku věci. Jinými slovy to, že zavedení systému bez vytvoření parkovacích míst může způsobit jeho kolaps. Navíc právě radou předkládaný materiál zdůrazňuje nedostatek parkovacích míst v Brně. V MČ Brno-střed je to dle studie dokonce 29 799 parkovacích míst, ovšem je tento údaj skutečně relevantní?

Jistě nemá smysl zavrhovat schválený materiál jako celek. Je zpracován kvalitně. Je však nutné před zavedením tak náročného systému provést řádnou diskusi s odbornou i neodbornou veřejností, kterou postrádáme. Není možné prosazovat tak zásadní změnu ve fungování města bez diskuse a těsně před volbami. KDU-ČSL postrádá v navrhovaném systému rezidentního parkování nastolení jakéhokoliv finančního systému. Není jasné, jak v navrhovaném časovém sledu bude zajištěn vznik nových parkovacích míst a především záchytných parkovišť.„Spouštět systém rezidentního parkování bez výstavby nových parkovacích kapacit nám přijde krajně nezodpovědné“ říká Filip Chvátal, kandidát do zastupitelstva města Brna. Přístup vedení města je zajímavý především v kontrastu se zjištěným enormním nedostatkem parkovacích míst. V tomto smyslu se vytratily myšlenky na systémové (ekonomické) vyhodnocení dnešního systému. Lidé snad budou ochotni platit, ale pouze pokud budou vidět adekvátní investice ze strany města.

Podobně v návaznosti na nemotorovou dopravu městu chybí propojení s plánem parkování. V dokumentu zmiňovaný Bikesharing je sice vynikající, ale bez systému cyklotras bude fungovat velmi špatně. Stejně tak chybí řešení průjezdu cyklistů přes centrum, nebo alespoň okolo něj, což KDU-ČSL veřejně kritizovala už dříve.

Brněnská KDU-ČSL požaduje nejprve shodu na cenových podmínkách a pilotních lokalitách rezidentního parkování. Odmítá mnohdy navrhované volné parkování rezidentů před vlastním domem pouze mimo pracovní dobu. Požaduje nejlépe před zaváděním systému rezidenčního parkování rozšiřovat parkovací kapacity, které by ztrátu parkovacích míst pro dojíždějící nahradily. Zároveň se musí vybudovat i možnosti parkování v místech přestupu na hromadnou dopravu pro dojíždějící do centra města. Z dokumentu nám není jasné, jak chce město tyto náročné projekty spolu se zavedením systému rezidentního parkování synchronizovat.

 

 

Zdroj: brnostre.kdu.cz RNDr. Filip Chvátal