chodníkChodíme po nich a v podstatě je ani nevnímáme. Ovšem jen do té doby, dokud se nám nepodvrhne noha nebo o něco nezakopneme.

Ano, mám na mysli obyčejné chodníky. Máme jich v Brně tisíce kilometrů. Převážná většina těchto chodníků je ve správě městské společnosti Brněnské komunikace a.s. Ta se o ně stará „jak umí“.

A zde je právě onen problém. Někdy má v rozpočtu peníze na opravu celého chodníku, jindy se nedaří celý rok dosáhnout toho, aby opravili dva schody na rozpadajícím se schodišti.

Zarážející ovšem je, že (dle mě dostupných informací)letos už peníze na opravy nejsou. Ale co s tím, když se objeví v chodníku díra, nebo se rozpadne schod na veřejném schodišti?

Poškozené místo označit a počkat, až za rok zase budou peníze, jak se to děje nyní?

To jistě není správná cesta. Tou je zajištění dostatku finančních prostředků, aby se chodníky mohly opravovat průběžně a kvalitně.

Před časem se nám v Bohunicích podařilo docílit toho, že Brněnské komunikace opravily na jednom z chodníků místa, kde byl povrch nejvíce vyboulen. Nešlo o žádné velké plochy, ale plynulosti a bezpečnosti chůze to pomohlo.

Ovšem, jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že se zcela nový asfaltový povrch opět zvedá a vytváří ještě větší boule než chodník původní. Ihned jsme na nedostatek upozornili zmíněnou firmu Brněnské komunikace a.s. Ta se obrátila na zhotovitele s reklamací nekvalitní práce a teď se čeká a čeká a čeká než se firmy dohodnou, A my zakopáváme a bohužel občas i upadneme. „Vulkány“, jak boule nazval pan Karel Zelenka, autor fotografie, rostou a rostou a rostou …

Antonín Crha, místostarosta Brno-Bohunice

chodník