kohoutovický kurýrTo že se chce kohoutovická radnice více přiblížit občanům ukázalo již první Zastupitelstvo, na kterém se téměř všichni zastupitelé shodli na vytvoření pracovní skupiny, jejíž smyslem je zlepšit „Zásady pro vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr“.

Na tomto zastupitelstvu se ke zmiňovanému bodu vyjadřovali i občané, kteří přišli s konkrétními podněty a připomínkami. Jedním z nich byla změna podtitulu kurýra z „Měsíčník pro každou moderní kohoutovickou domácnost“ na vhodnější „Zpravodaj městské části Brno-Kohoutovice“, který zdobil radniční zpravodaj v dřívějších dobách. Tento námět si nově zvolená Redakční rada vzala k srdci a v následujícím čísle se již objeví původní název.

Objektivnost Redakční rady je zaručena zastoupením všech politických subjektů. V Redakční radě proto usedne pět členů Rady a dalších pět členů nominovaných z dalších stran Zastupitelstva.

 

Složení Redakční rady:

Předseda redakční rady: PhDr. Petr Hruška, MBA (KDU-ČSL)

Členové redakční rady:

MgA. Jakub Kořínek (ZaN-Sdružení pro Kohoutovice)

Radek Rabušic (ODS)

Jan Stuchlík (TOP09)

JUDr. Helena Sýkorová (KSČM)

Mgr. Stanislav Tetur (Pro Kohoutovice a Moravu)

Petr Šafařík (ČSSD)

Ing. Karel Aujeský („A CO BRNO?“)

Mgr. Martin Mikš (ČSSD)

Lenka Vejrostová (ČSSD)

Bc. Zdenek Krutek (tajemník úřadu)